Möckelns förskola

Byggnad förskola och lekplats framför

På Möckelns förskola går omsorg, lek och lärande hand i hand. Kom in till oss och känn doften från den vällagade maten och det goda brödet som bakats i vårt kök.

Om förskolan

Förskolan gränsar till sjön Möckeln samt till en inbjudande skog och strövområdet, Näset, där vi förlägger mycket av våra aktiviteter. Besök oss gärna för att känna om detta är ett alternativ för er familj.

Möckelns förskola består av fyra avdelningar.

Avdelningarna Abborren och Braxen i den nya delen, där går de äldsta barnen, 3-5 år. Avdelningarna arbetar mycket tillsammans. Lokalerna är utformade kring en matsal. I matsalen äts alla måltider för dessa barn samt att vi även har verksamhet där under delar av dagen. Runt matsalen finns övriga rum med olika funktioner. Vi erbjuder varierande lärmiljöer i de olika rummen för att barnen ska kunna få leka/uttrycka sig på många olika vis.

I den äldre delen har vi de yngre barnen på Gäddans avdelning 1-2 år och på Gösens avdelning 2-3 år. Vi har en gemensam matsal som binder samman avdelningarna, där vi också har andra aktiviteter under dagen. Ute har vi även en gemensam gård för de yngre barnen.

Lämna och ändra schema

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan och på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem IST Lämna & hämta.

Läs mer om lämna och ändra schema

Introduktion

Introduktionen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Introduktionen idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en introduktion ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska introduceras in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter introduktion erbjuder vi ett introduktionssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om utbildningen.

Inför introduktionen tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

Kompetensutvecklingsdagar hösten 2023 och våren 2024

  • 14 augusti 2023
  • 24 november 2023
  • 8 januari 2024
  • 27 maj 2024

Kontakta Möckelns förskola

Här hittar du kontaktuppgifter till Möckelns förskola.

Lisbeth Lindström, rektor

Avdelningar Möckelns förskola

Postadress Möckelns förskola

Box 501, 343 23 Älmhult

Besöksadress Möckelns förskola

Fiskevägen 1

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?