Försäkring för barn och elever

Barn, elever och ungdomar som är folkbokförda i Älmhults kommun, samt elever från andra kommuner som vistas i Älmhult under skoltid, är försäkrade genom en olycksfallsförsäkring via Svedea.

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt för bland annat skol- och förskolebarn. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen som kommunen har tecknat gäller inte för sjukdom.

Försäkringen gäller från den 1 januari 2023 till och med 31 december 2024.

Försäkringsbesked för olycksfallsförsäkring Pdf, 2.6 MB.

Försäkringen gäller under heltid för

 • Personer folkbokförda i Älmhults kommun tom. det år de fyller 20 eller slutar gymnasieskolan
 • Volontärer, oavlönade

Försäkringen gäller under skol- och verksamhetstid för

 • Elever från annan kommun studerande i Älmhults kommun
 • Barn från andra kommuner i t ex. förskola
 • Personer föremål för beslut enl LVU, LVM, SOL och LSS
 • Elever inom vuxenutbildningen
 • Ungdomar och vuxna i arbetsmarknadsåtgärder/praktik

Om du drabbas av olycksfall

Du som råkat ut för en olycka och ska använda kommunens olycksfallsförsäkring ansvarar själv för att skicka in anmälan till försäkringsbolaget.

Tänk på att:

 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras.
 • Uppgift om adresser, skoltider med mera lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från regionen. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Gör en skadeanmälan

Det finns flera sätt att anmäla din skada.

Via webben

Du gör din skadeanmälning via Svedeas webbsida.

Skadeanmälan Svedea Länk till annan webbplats.

Per post

Du kan fylla i och skicka in Svedeas skadeblankett i original till Svedea. Svedeas skadeblankett Pdf, 541.3 kB.Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Via telefon

Du kan ringa Svedea på 0771-160 199Du kan mejla Svedea påskadorforetag@svedea.se

Tidigare försäkringsbolag

Nedan hittar ni kommunen tidigare försäkringsbolag gällande olycksförsäkring, ifall ni har äldre pågående ärenden där ni behöver ta kontakt med försäkringsbolaget.

 • Länsförsäkringar 1989-1992, 1997-2007, 2017-2021
 • Wasa försäkring 1993-1996
 • AIG Europé 2008-2009
 • Europeiska 2010-2011
 • ERV Försäkrings AB 2012
 • Gjensidige 2013-2016
 • Svedea 2022-2024

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?