Häradsbäck (Solrosens förskola)

Förskola byggnad

Solrosens förskola ligger i Häradsbäck, cirka 2,5 mil öster om Älmhult. Förskolan har barn i åldrarna 1 till 5 år.

I förskolans utbildning läggs grunden till ett livslångt lärande. Förskolan är den första skolformen barn möter och förskolans utbildning följer skollagen, förskolans läroplan (Lpfö 18) barnkonventionen, aktuella styrdokument och riktlinjer.

Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. På Solrosen ges barn möjlighet att leka, utforska och lära tillsammans.

Om förskolan

Solrosens förskola ligger i Häradsbäck, cirka 2,5 mil öster om Älmhult. Förskolan har barn i åldrarna 1 till 5 år. Barnen arbetar både tillsammans men delas också upp i olika grupper under dagen, på så sätt anpassas olika lärandeaktiviteter utifrån barns intresse och ålder. Personalen är lyhörda och har ett medvetet förhållningssätt till barns utveckling och lärande.

Förskolan erbjuder en stimulerande miljö som är inbjudande, kreativ och utmanande. Barns intresse och lärprocesser ligger till grund för utbildningen vilket gör att förskolans miljö ständigt förändras. I anslutningen till utegården ligger skogen som närmast granne, skogen används flitigt som en lärmiljö för barnen, både i lek och planerad undervisning. Förskolan har också tillgång till idrottshallen i Häradsbäck som besöks varje vecka.

Så här arbetar vi på Solrosens förskola

På Solrosens förskola arbetar förskollärare och barnskötare temainriktat. Arbetet sker i olika temagrupper, vilket innebär att barns nyfikenhet och kreativitet tas tillvara och bildar ett lustfyllt lärande. Barns lek uppmuntras genom att personalen ger leken tid, utrymme och tillför inspirerande material. Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt för personalen i undervisningen som synliggör barns intresse, tankar, hypoteser och lärande.

Lämna och ändra schema

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan och på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem IST Lämna & hämta.

Läs mer om lämna och ändra schema

Introduktion

Introduktionen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Introduktionen idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en introduktion ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska introduceras in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter introduktion erbjuder vi ett introduktionssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om utbildningen.

Inför introduktionen tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 7 november 2023
  • 8 januari 2024
  • 17 maj 2024

Kontakta Solrosens förskola

Här hittar du kontaktuppgifter till Solrosens förskola.

Marita Hallgren, rektor

Solrosens förskola, Häradsbäck

Postadress Solrosens förskola

343 92 Häradsbäck

Besöksadress Solrosens förskola

Vashultsvägen 4
343 92 Häradsbäck

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?