Lärarutbildning och VFU

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och förekommer på skolor och förskolor i kommunen som en del av lärar- och förskollärarutbildningen.

Älmhults kommun har en väl utvecklad VFU-verksamhet från förskola till gymnasium. Vi erbjuder VFU-platser på förskolor med till exempel uteprofil och montessoripedagogik.

Grundskolan arbetar bland annat med att utveckla det entreprenöriella lärandet, allt för att stärka elevens självbild och framtidstro: jag vill, jag vågar, jag kan. Haganässkolan har ett stort urval av program och vuxenutbildningen arbetar flexibelt med kvalité, allt för att möta de studerandes utbildningsbehov.

VFU-handledare

I kommunen kommer du att tilldelas en VFU-handledare som har huvudansvaret för dig under din VFU. På förskolan eller skolan sker arbetet i arbetslagsform vilket innebär att du kan samverka med olika personer under din VFU-period.

Att tänka på innan du börjar

Innan du börjar din första VFU-period ska du ordna ett registerutdrag ut brottsregistret hos Polismyndigheten. Utdraget ska visas upp för din handledare eller rektor.

Reseersättning

Du som gör VFU i Älmhults kommun kan söka ersättning för buss- eller tågbiljett för resor upp till 1 000 kronor. Om resorna uppgår till en högre summa kan det finnas möjlighet att söka bidrag för resterande belopp hos universitetet.

För att få ersättning behöver vi originalkvitto som styrker din resekostnad eller en kopia av kvittot som är vidimerat av skolan. För att utbetalning ska vara möjlig är det också viktigt att du fyller i nedanstående e-tjänst.

Reseersättning för student som gör VFU i Älmhults kommun Länk till annan webbplats.

Vad tyckte du om din VFU?

För oss i Älmhults kommun är det viktigt att hålla en hög kvalitet på vår VFU. I samband med avslutad VFU-period uppskattar vi om både du som varit student och du som varit handledare vill hjälpa oss att förbättra vår medverkan i lärarutbildningen genom att besvara några frågor.

Dina svar blir viktiga i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vill du ha återkoppling anger du det som sista svar i enkäten.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar med VFU i Älmhult.

Vid önskemål om VFU-placering i Älmhults kommun, kontakta Jenni Karlsson, kommunsamordnare för VFU.

Jenni Karlsson, kommunsamordnare

Hillevi Sthen, VFU-samordnare för grundskola F-6 och fritidshem

Elisabeth Göransson, VFU-samordnare förskola

Gunilla Johansson, VFU-samordnare grundskola 7-9

Thorbjörn Karlsson, VFU-samordnare gymnasieskolan

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?