Lärarutbildning och VFU

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och förekommer på skolor och förskolor i kommunen som en del av lärar- och förskollärarutbildningen.

Älmhults kommun har en väl utvecklad VFU-verksamhet från förskola till gymnasium. Vi erbjuder praktikplatser på förskolor med uteprofil, montessoripedagogik och inspiration av Reggio Emilia.

Grundskolan arbetar bland annat med att utveckla det entreprenöriella lärandet, allt för att stärka elevens självbild och framtidstro: jag vill, jag vågar, jag kan. Haganäsgymnasiet har ett stort urval av program och vuxenutbildningen arbetar flexibelt med kvalité, allt för att möta de studerandes utbildningsbehov.

VFU-handledare

I kommunen kommer du att tilldelas en VFU-handledare som har huvudansvaret för dig under din VFU. På förskolan eller skolan sker arbetet i arbetslagsform vilket innebär att du kan samverka med olika personer under din VFU-period.

Att tänka på innan du börjar

Innan du börjar din första VFU-period ska du ordna ett registerutdrag ut brottsregistret hos Polismyndigheten. Utdraget ska lämnas till rektor, förskolechef eller din handledare.

Du som gör VFU i Älmhults kommun kan söka ersättning för buss- eller tågbiljett.

Vad tyckte du om din VFU?

För oss i Älmhults kommun är det viktigt att hålla en hög kvalitet på vår VFU. I samband med att du avslutar din VFU-period hos oss uppskattar vi om du vill hjälpa oss att förbättra vår medverkan i lärarutbildningen genom att besvara några frågor.

Dina svar blir viktiga i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi kommer att ställa samman alla svar en gång om året. Vill du ha återkoppling anger du det som sista svar i enkäten.

Enkät för dig som student Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar med VFU i Älmhult.

Hillevi Sthen, VFU-samordnare för grundskola F-6 och fritidshem

Elisbeth Göransson, VFU-samordnare förskola

Gunilla Johansson, VFU-samordnare grundskola 7-9

Thorbjörn Karlsson, VFU-samordnare gymnasieskolan

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 29 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?