Omsorg & stöd

 • Akut hjälp

  Information till när du eller någon i din närhet behöver hjälp i en akut situation.

 • Stöd för familj

  Här hittar du information om den hjälp och stöd som finns att få för familjer.

 • Stöd för barn & unga

  Information om det stöd som finns för dig som barn, tonåring eller ung vuxen.

 • Stöd för vuxna

  Här hittar du information om den hjälp och stöd som finns att få för vuxna.

 • Stöd för äldre & seniorer

  Här hittar du information om den hjälp och stöd som finns att få för äldre och seniorer.

 • Stöd för anhörig

  Du som stöttar och hjälper någon i din närhet kan få stöd genom olika former av så kallat anhörigstöd.

 • Funktionsnedsättning

  Information om stöd och omsorg för personer med funktionsvariation.

 • God man

  En god man är en person som har till uppgift att hjälpa någon som själv inte kan ta tillvara på sin rätt på grund av till exempel hög ålder, sjukdom eller funktionsvariation.

 • Synpunkter och klagomål för omsorg/stöd

  Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel är du välkommen att kontakta oss på socialförvaltningen.

 • Mat och lunch inom omsorgen

  Matsedlarna gäller på alla vård- och omsorgsboenden i Älmhults kommun samt för hemtjänsten i centrala Älmhult, Diö, Göteryd, Virestad och Häradsbäck.

 • Avgifter inom vård och omsorg

  Här hittar du information om avgifter för tjänster inom vård och omsorg.

Nyheter

Fler nyheter