Uteförskolan Arnebo

Träd och förskola

Vår förskola ligger i Haganäsområdet med tillgång till skogen och andra grönområden. Detta ger oss många möjligheter till äventyr, utforskande och motoriska utmaningar.

På uteförskolan Arnebo arbetar vi med leken i centrum för ett aktivt lärande. Vår förskola är en plats där barn tillsammans med andra skapar kunskap och mening. Därför erbjuder vi en miljö där barnen ska få utforska med alla sina sinnen och på många olika sätt. Då vår förskola ligger mitt i skogen så är naturen i centrum för vårt lärande.

Om förskolan

Från och med augusti 2024 kommer Arnebo förskola att bli en avdelning på Vitsippans förskola.

Vår förskola ligger i Haganäsområdet med tillgång till skogen och andra grönområden. Detta ger oss många möjligheter till äventyr, utforskande och motoriska utmaningar. Hos oss på Arnebo har vi två grupper: Upptäckarna för de yngre barnen och Äventyrarna för de äldre, men har även tvärgrupper utifrån dagens möjligheter och barnens intresse. Vi har även ett nära samarbete med Vitsippans förskola.

Så här arbetar vi på uteförskolan Arnebo

För oss är det viktigt att ta tillvara på barnens intressen i deras utbildning. Vardagen ska vara meningsfull och lärorik för barnen på vår förskola. Vi jobbar projektinriktat, vilket innebär att barnen får möjlighet till att fördjupa sig inom naturvetenskap, matematik, teknik, språk samt kost och hälsa.

Vi använder digitala verktyg och olika uttryckssätt i vår undervisning. Vi använder oss bland annat av TAKK (tecken som alternativ kommunikation) och bildstöd för att förstärka språket och förståelsen. Vi erbjuder en mångsidig verksamhet där barnen får kontakt med olika uttrycksmöjligheter inom sång, musik, rörelse, drama och skapande.

Lämna och ändra schema

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan och på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem IST Lämna & hämta.

Läs mer om lämna och ändra schema

Introduktion

Introduktionen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Introduktionen idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en introduktion ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska introduceras in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter introduktion erbjuder vi ett introduktionssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om utbildningen.

Inför introduktionen tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 14 augusti 2023
  • 27 november 2023
  • 8 januari 2024
  • 13 maj 2024

Kontakta Uteförskolan Arnebo

Här hittar du kontaktuppgifter till Arnebo förskola.

Marita Hallgren, rektor

Uteförskolan Arnebo

Postadress Arnebo förskola

Box 501, 343 23 Älmhult

Besöksadress Arnebo förskola

Storgatan 19

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?