Förskolor

 • Förskolor i Älmhult

  I Älmhults kommun finns sjutton kommunala förskolor och två fristående förskolor.

 • Ansök, ändra eller säg upp plats

  Här hittar du information om hur du ansöker, ändrar och säger upp en plats på förskolan i Älmhults kommun.

 • Lämna och ändra schema

  Här kan du läsa mer om appen IST Home Skola där du anger vilka tider ditt barn ska vara på förskolan eller fritids. Tiderna styrs av din arbetstid eller dina studier.

 • Kemikaliesmart förskola

  Barn är både mer känsliga och mer utsatta än vuxna för kemikalier, därför prioriteras arbetet med att minska exponeringen.

 • Läroplan och styrdokument

  Våra förskolor styrs av ett antal styrdokument som anger mål och riktlinjer för verksamheten.

 • Riktlinjer och avgifter

  Barn får vara i förskolan under tiden du arbetar eller studerar. Om du är arbetssökande eller föräldraledig har du rätt att lämna barn på förskolan 15 timmar per vecka.