Liatorps förskola

Byggnad och skolgård Liatorp skola och förskola

Liatorps förskola ligger ca 1,5 mil norr om Älmhult med närhet till skog och natur. Förskolan, grundskolan F-3 och fritids ligger i samma byggnad.

Liatorps förskola bygger på trygghet för barn, föräldrar och personal. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. (Lpfö 98 rev 2018)

Om förskolan

På Liatorps förskola finns det två avdelningar, Nyckelpigan och Fjärilen. De yngre barnen går på Nyckelpigan och dem äldre barnen går på Fjärilen. Vi samverkar med fritids och till viss del med andra förskolor.

Så här arbetar vi på Liatorps förskola

På Liatorps förskola läggs fokus på barnens trygghet. Vi utbildar barnen genom social gemenskap. Detta gör vi genom att vi tar tillvara på barnens intressen, kreativitet och nyfikenhet. Barnens nyfikenhet och frågor leder oss vidare i undervisningen. På Liatorps förskola arbetar vi för alla människors lika värde, tex. jämställdhet och solidaritet.

Förskolans gård inspirerar barnen till utforskande, motorisk utmaning, kreativitet och glädje. Vi är ute på gården minst en gång per dag.

I vår närmiljö har vi tillgång till fotbollsplan, allmän lekplats, elljusspår, en park och en härlig bokskog med mera.

Lämna och ändra schema

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan och på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem IST Lämna & hämta.

Läs mer om lämna och ändra schema

Introduktion

Introduktionen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Introduktionen idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en introduktion ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska introduceras in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter introduktion erbjuder vi ett introduktionssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om utbildningen.

Inför introduktionen tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 8 november 2023
  • 8 januari 2024
  • 17 maj 2024

Kontakta Liatorps förskola

Här hittar du kontaktuppgifter till Enelyckans förskola.

Marita Hallgren, rektor

Avdelningar Liatorps förskola

Postadress Liatorps förskola

343 74 Liatorp

Besöksadress Liatorps förskola

Värpeshultsvägen 12
343 74 Liatorp

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?