Pjätteryds naturförskola

Byggnad och skolgård Pjätteryd naturförskola

Pjätteryds naturförskola ligger cirka 1,2 mil utanför centrala Älmhult och består av en avdelning som heter Älgarna med barn i åldrarna 1-5.

På vår förskola får alla barn bli sitt bästa jag. Alla barn skall med förväntan kunna gå till förskolan som ska präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande och där allas lika värde sätts i fokus. Tillsammans!

Om förskolan

Vi finns i skolans före detta lokaler vilket gör att vi har stora ytor att röra oss på med egen idrottshall, bibliotek och en stor gård med närhet till skog och mark. Vi har en tydlig pedagogisk grundidé utifrån natur, miljö och hållbar utveckling med mycket utevistelse.

Så här arbetar vi på Pjätteryds naturförskola

För oss är det viktigt att det är barnens intressen som styr vår verksamhet. Vardagen ska vara meningsfull och lärorik för barnen på vår förskola. Vårt främsta mål att alla barn ska trivas och tycka det är roligt på förskolan. Vi uppnår detta genom att vi har ett empatiskt och lyhört förhållningssätt och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor tillsammans med barnen.

Vi jobbar projektinriktat, vilket innebär att barnen för möjlighet till att fördjupa sig inom läroplanens olika målområde. Val av projekt initieras av pedagogerna, men arbetet bygger sedan vidare på de inriktningar som barnen visar intresse för. Som hjälp i detta arbete använder vi den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg att komma nära barns tankar, att lyssna noga för att kunna utmana dem vidare.

Lämna och ändra schema

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan och på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem IST Lämna & hämta.

Läs mer om lämna och ändra schema

Introduktion

Introduktionen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Introduktionen idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en introduktion ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska introduceras in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter introduktion erbjuder vi ett introduktionssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om utbildningen.

Inför introduktionen tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 14 augusti 2023
  • 27 november 2023
  • 8 januari 2024
  • 24 maj 2024

Dokument

Kontakta Pjätteryds förskola

Här hittar du kontaktuppgifter till Pjätteryds förskola.

Martina Emanuelsson, rektor

Pjätteryds förskola

Postadress Pjätteryds förskola

343 93 Älmhult

Besöksadress Pjätteryds förskola

Bredingevägen 16

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?