Synpunkter och klagomål för förskola/skola

Har du synpunkter, klagomål eller beröm? Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Vänd dig i första hand till förskolan/skolan

Du som har synpunkter på vad som händer i förskolan eller skolan vänder dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand vänder du dig till rektor.

Sedan till huvudman

Om du inte är nöjd efter kontakt med personal på berörd verksamhet kan du framföra dina synpunkter eller klagomål till huvudman för utbildning i Älmhults kommun. Detta gör du via vår e-tjänst längre ner på sidan.

Synpunkts- och klagomålsformulär

När du har fyllt i och skickat in formuläret registreras det som en inkommen handling hos huvudman för utbildning i Älmhults kommun. Ansvarig handläggare skickar en bekräftelse till dig på att ditt klagomål är mottaget. Därefter utreds det och ett skriftligt svar skickas till dig.

Synpunkter, klagomål eller beröm angående förskola och skola Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 27 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?