Bygga, bo & miljö

 • Hållbart byggande

  Att bygga på ett hållbart sätt handlar om att se till att det vi bygger är bra för både naturen, människor och ekonomin. Våra åtta riktlinjer beskriver hur vi kan utveckla våra byggda områden för att uppnå våra hållbarhetsmål.

 • Min bostad

  Allt om ditt boende från vatten och avlopp, uppvärmning, brandskydd, buller, djur till bredband och fiber.

 • Allt om bygglov

  Vill du bygga nytt, bygga till eller göra ändringar? Då krävs det oftast ett bygglov eller en anmälan. Du kan behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur.

 • Flytta till Älmhult!

  Vi är väldigt glada att kunna hälsa dig välkommen till Älmhults kommun. Älmhult är både en plats i Småland och i världen – idylliskt, internationellt och spännande. ­

 • Hitta bostad och tomter

  Vill du köpa eller hyra en bostad? Här hittar du kontaktuppgifter till mäklare och hyresvärdar samt information om lediga villatomter.

 • Avfall & återvinning

  Södra Smålands avfall och miljö, SSAM, sköter avfallshanteringen. De svarar på frågor om sophämtning, återvinningscentraler, slamtömning och fakturering.

 • Använda och påverka offentlig miljö

  Om du ska använda offentlig plats, som torg eller gator måste du ha tillstånd. Läs mer om var och hur du söker de tillstånd du behöver.

 • Cykling och cykelvägar

  Att ta sig fram med cykel eller till fots gynnar både miljön och hälsan. Vi arbetar därför med att göra det så enkelt och smidigt som möjligt att cykla och promenera i Älmhults kommun.

 • Krisberedskap och civilt försvar

  Krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.

 • Räddningstjänsten

  Funderar du över sotning, fyrverkerier, brand, skadeförebyggande arbete eller brandfarliga och explosiva varor? Svaren hittar du här.

 • Trygghet och folkhälsa

  Här hittar du information och kontaktuppgifter om det som rör din personliga trygghet. Du kan även läsa om vårt arbete för ett tryggare och friskare samhälle.

 • Gator, torg och parkering

  Information om marknad, torghandel, snöröjning, gatubelysning och parkering samt var du kan ladda din elbil.

 • Kollektivtrafik

  I Älmhult finns det flera tågstationer och bussar – det är lätt att komma hit och lätt att nå världen.

 • Miljö, klimat & hållbarhet

  Vi jobbar för en hållbar framtid och en välmående natur. Håll Älmhult rent, Miljöplan 2030 och naturvård är några exempel på projekt.

Nyheter

Fler nyheter