Bokhultets förskola

byggnad förskola

Mitt i natursköna Diö ligger Bokhultets förskola, cirka 1 mil från Älmhult. Bokhultet består av fyra avdelningar: Solen, Kometen, Månen och Stjärnan.

På Bokhultets förskola lär sig barn genom lek, socialt samspel och genom att utforska och skapa. Men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Vi strävar efter att ha utmanande och stimulerande miljöer som inbjuder till aktivitet. Bokhultet erbjuder barnen en rolig, trygg och lärorik dag på förskolan.

Om förskolan

Bokhultet består av fyra avdelningar: Solen, Kometen, Månen och Stjärnan. Solens avdelning ligger i skolbyggnaden, där de äldsta barnen går.

Förskolan byggdes 1990 och under 2019 renoverades huset och byggdes till. Solens avdelning fick sina nya lokaler i skolbyggnaden 2021. Vi kan erbjuda omväxlande och inspirerande miljöer med varierande material både inne som ute. På skolan har vi tillgång till folkbiblioteket och gymnastiksal.

Så här arbetar vi på Bokhultets förskola

Lek och rörelse är en central del i vår undervisning, tillsammans med glädje och barnens intressen, lust och nyfikenhet för det oss vidare i vårt tematiska arbete. Som barnens första del av utbildningsväsendet vill vi att de får med sig en stor bas med grundkunskaper och färdigheter samt en framtidstro på den egna förmågan när de lämnar vår förskola. Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt för personalen i undervisningen som synliggör barns intresse, tankar, hypoteser och lärande.

Vi har tillgång till två ellådcyklar som vi använder i vår utbildning/undervisning. Genom dessa cyklar kan vi ta oss en bit från förskolan för att utforska vår närmiljö och samtala om vad vi ser i vår omgivning. I vårt närområde har vi tillgång till skog, lekplats och sjö.

Vi använder också TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation) och bildstöd i vår undervisning. TAKK främjar och förstärker språket för alla barn i deras kommunikation och inflytande. Bildstöd ger barnen en förståelse och trygghet under sin dagliga vistelse på förskolan.

Lämna och ändra schema

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan och på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem IST Lämna & hämta.

Läs mer om lämna och ändra schema

Introduktion

Introduktionen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Introduktionen idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en introduktion ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska introduceras in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter introduktion erbjuder vi ett introduktionssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om utbildningen.

Inför introduktionen tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 11 september 2023
  • 21november 2023
  • 8 januari 2024
  • 31 maj 2024

Kontakta Bokhultets förskola

Här hittar du kontaktuppgifter till Bokhultets förskola.

Monica Malm, rektor

Postadress Bokhultets förskola

343 71 Diö

Besöksadress Bokhultets förskola

Växjövägen 349 A
343 71 Diö

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?