Fristående förskolor & skolor

Här hittar du information om fristående förskolor och skolor i Älmhults kommun.

Älmhults kommun välkomnar föräldrar, föreningar, organisationer och företag att vara med och göra Älmhults skolbarnomsorg stimulerande, omväxlande och positiv för barnen.

Är du intresserad av att starta upp och driva en enskild verksamhet? Då kan du ansöka om att starta en fristående verksamhet och få ett godkännande av Älmhults kommun.

Vem kan starta enskild verksamhet?

Enskild verksamhet kan startas i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Huvudman för enskild verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.

Krav på verksamheten

Verksamheten ska godkännas för att säkerställa god kvalitet och säkerhet. Här ser du de krav som ställs:

  • Personalen och lokalerna ska vara lämpliga för verksamheten
  • Barngrupperna ska ha lämplig storlek
  • Verksamheten ska vara öppen för alla barn

Älmhults kommun har ansvaret för att utöva tillsyn över de enskilda verksamheterna inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Barnomsorgspeng

Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som betalas ut till den som öppnar och driver en verksamhet. Syftet är att öka föräldrarnas valfrihet och möjlighet att välja olika former av pedagogiska verksamheter. Med barnomsorgspeng skapas nya förutsättningar för att starta olika former av verksamheter.

Vad betyder barnomsorgspengen för dig som förälder?

Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett vilken typ av barnomsorg du väljer; kommunal eller enskild. Barnomsorgspengen gäller för godkänd förskoleverksamhet och fritidshem samt godkänd enskild pedagogisk omsorg.

Välj kommun själv i mån av plats

Som förälder har du rätt att söka barnomsorg i annan kommun än den där du bor, du har också rätt att söka barnomsorg som anordnas av någon annan än kommunen.

Fristående förskolor i Älmhults kommun

Starta fristående verksamheter

Om du vill starta fristående förskola eller fristående pedagogisk omsorg ansöker du om det hos Älmhults kommun som kontrollerar att verksamheten uppfyller de kvalitets- och säkerhetskrav som finns för barnomsorgen. Kommunen är också den myndighet som kontrollerar att verksamheten lever upp till de krav som ställs.

Ansökan om enskild verksamhet: förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 30 jan kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?