Kemikaliesmart förskola

Barn är både mer känsliga och mer utsatta än vuxna för kemikalier, därför prioriteras arbetet med att minska exponeringen.

Kemikalier finns överallt omkring oss och många av dessa kan vara skadliga för människor och miljö. Älmhults kommun har en policy och handlingsplan för en kemikaliesmart förskola.

Det är vetenskapligt bekräftat att vi dagligen exponeras för ett stort antal kroppsfrämmande kemikalier. Och vi vet att en del av dessa ämnen kan skada vår hälsa. Barn är både mer känsliga och mer utsatta för farliga kemiska ämnen i omgivningen än vuxna. Det beror på att deras kroppar, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet, håller på att utvecklas. Barn är också känsligare eftersom de har ett annat beteende än vuxna. De krälar på golvet, andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna.

Eftersom barn är mer känsliga för farliga kemikalier än vuxna prioriteras arbetet med att minska exponeringen.

I den kommunala verksamheten är det därför viktigt att skapa en kemikaliesmart miljö i förskolan. Älmhults kommun har en policy för kemikaliesmart förskola och har under 2017-2021 arbetat efter en handlingsplan för en kemikaliesmart förskola. Arbetet med handlingsplanen är avslutat men samtliga verksamheter arbetar kontinuerligt med att minska barnen exponering av skadliga kemikalier, ex vid inköp, städ, renovering och tillagning.

Handlingsplan för kemikaliesmart förskola

Under 2018-2021 har kommunen arbetat med att genomföra åtgärder i en handlingsplan för kemikaliesmart förskola. Handlingsplanen togs fram av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från kommunledningsförvaltningen, miljö- och byggförvaltningen, upphandlingsenheten, utbildningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen (fastighetsavdelningen, lokalvårds- och kostenheten).

Handlingsplanen har fokuserat på att rensa ut leksaker, lekmaterial och inredning som är gjort av plast med farliga kemikalier. Under 2018 gjordes en inventering av en kemikalieexpert på några utvalda förskolor. Läs mer om inventeringen i menyn till höger.

Återbrukat och giftfritt

Det är bra att återanvända material ur ett hållbarhetsperspektiv istället för att köpa nytt men det finns också risker efter som innehållet ofta är okänt och skadliga ämnen därför kan finnas i materialet. När kemikalier används i en produkt gör tillverkaren en riskbedömning som utgår från produktens avsedda användning. För vissa känsliga användningsområden, till exempel leksaker, finns också speciell lagstiftning som reglerar vad som får finnas i produkterna. Om man använder en produkt i ett annat sammanhang än den är avsedd för kommer inte tillverkarens riskbedömning vara relevant längre, och lagstiftningen för den känsligare användningen gäller inte.

Att pyssla med saker från naturen eller till exempel gamla kartonger är bättre än gamla kablar, elektronik eller metall. Byggmaterial som PVC-rör ska också undvikas. Om ni vill stryka pärlplattor, laminera eller använda limpistol i verksamheten bör det ske i ett välventilerat rum som gärna vädras under tiden eftersom värmen kan frigöra ämnen i plasten.

Tips på bra återbruksmaterial

 • Tyg som inte är flamskyddat eller ytbelagt och som tvättas innan barnen använder det.
 • Trä som inte är impregnerat eller målat med färg med skadliga pigment.
 • PET-flaskor
 • Tomma matförpackningar som glassförpackningar och mjölkkartonger – till skapande, odling etc.
 • Toarullar och hushållsrullar kan användas till att exempelvis göra smällkarameller av men de ska inte stoppas i munnen eftersom sådant returpapper inte är kontrollerat för kemiskt innehåll.
 • Tidningspapper från veckotidningar.
 • Kastruller och andra husgeråd i rostfritt stål eller trä.

Fem råd till kemikaliesmarta kök

 • Använd rätt plast i köket eller byt mot andra material
 • Prioritera att byta ut plast som används till varm mat
 • Välj PVC-fria förbrukningsartiklar
 • Undvik metallkonserver
 • Undvik non-stick-beläggning

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?