Press & informationsmaterial

Vi vill underlätta för journalister och intresserade i allmänhet. Här finns information om hur du får tillgång till beslut, handlingar och annat material. De senast nyheterna återfinns på startsidan till kommunens webbplats.

Allmän handling

För att ta del av de allmänna handlingar som finns hos Älmhults kommun kan du vända dig till nämndens registrator.

Politiska organ

Kommunstyrelsen

ks@almhult.se

Kultur- och fritidsnämnden

fritid@almhult.se

Miljö- och byggnämnden

mob@almhult.se

Socialnämnden

social@almhult.se

Utbildningsnämnden

utbildning@almhult.se

Valnämnden

vn@almhult.se

Överförmyndare

overformyndaren@ljungby.se

Läs mer om allmän handling

Kungörelser och tillkännagivanden

På kommunens anslagstavla finns tillkännagivanden av sammanträden, protokoll och delegeringsbeslut samt kungörelser och tillkännagivanden om detaljplaner. Här hittar du även de handlingar till politiska möten som anslås inför respektive möte. 
Älmhults kommuns anslagstavla

Postlistor

Postlistor begärs ut av Älmhults kommuns kansli.ks@almhult.se

Vi hjälper dig hitta rätt person

Kontakta gärna vårt servicecenter så hjälper vi dig med dina frågor och med att hitta rätt person

Presskontakter

Pressansvarig

Räddningstjänst

Förvaltningschefer

Kommunledningsförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen

Socialförvaltningen

Tekniska förvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Pressbilder

Här hittar du som journalist bilder på politiker och tjänsteperson (foto: Älmhults kommun).

Bildbank med pressbilder Länk till annan webbplats.

Kommuninfo

Kommuninfo är ett tryckt annonsblad som skickas ut till samtliga hushåll i Älmhults kommun. Vi berättar kort om aktuella och viktiga saker som händer i vår kommun. Ofta finns det mer information här på webben.

Kommande utgivningsdatum 2024

  • 6 maj
  • 12 juni
  • 21 augusti
  • 18 september
  • 16 oktober
  • 20 november
  • 11 december

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?