Kommun & politik

 • Möten, handlingar & protokoll

  Här hittar du kallelser, protokoll och sammanträdesplan för alla nämndmöten i kommunen.

 • Så här styrs Älmhults kommun

  Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Älmhults kommun och är beslutad av kommunfullmäktige.

 • Fakta om Älmhult

  Här kan du läsa om Älmhults historia, aktuell statistik och om alla orter i kommunen.

 • Kommunens organisation

  Älmhults kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och åtta facknämnder. Politikerna styr de olika kommunala verksamheterna, vilka är organiserade i fem förvaltningar.

 • Jobba i Älmhults kommun

  Älmhults kommun befinner sig i ett expansivt utvecklingsskede och befolkningen växer som aldrig förr. Vi behöver medarbetare som aktivt och engagerat bidrar till kommunens fortsatta utveckling.

 • Strategiska samarbeten

  Älmhults kommun är en kommun med en stark internationell prägel. Kommunen har en positiv inställning till internationellt samarbete och vill uppmuntra internationalisering av kommunen genom att delta i projekt och internationella nätverk.

 • Kvalitetsarbete

  Det är viktigt att de skattepengar som kommunen förvaltar används på rätt sätt och till rätt saker. Här kan du läsa om vårt övergripande kvalitetsarbete.

 • Ekonomi

  Här kan du skaffa dig en överblick över Älmhults kommuns ekonomi och ta del av vår budget, delårsrapport och årsredovisning. Du kan också se hur dina skattepengar används.

 • Kommunarkiv

  Kommunens arkiv är en del av vårt kulturarv och består av dokumentation om kommunen och dess invånare.

 • Press & informationsmaterial

  Vi vill underlätta för journalister och intresserade i allmänhet. Här finns information om hur du får tillgång till beslut, handlingar och annat material. De senast nyheterna återfinns på startsidan till kommunens webbplats.

 • Nyheter

  Läs alla nyheter som finns publicerade på almhult.se. Filtrera utifrån kategori om så önskas.

 • Älmhults platsvarumärke

  Älmhults kommun arbetar med platsvarumärket ”Älmhult - Home of the Home”. Platsvarumärket är den bild som människor har om en viss plats.

 • Förtroendevald i Älmhults kommun

  Här finns information om vilka förtroendevalda vi har inom Älmhults kommun, hur du kan bli förtroendevald och vad det innebär att ha uppdraget.

 • Tillgänglighet

  I Älmhults kommun arbetas det för att alla ska kunna delta i samhällslivet utifrån likvärdiga villkor. Det innebär att vi tar hänsyn till människors olika behov och förutsättningar.

 • Valet 2022

  Söndagen 11 september 2022 var det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. 10 676 personer, 79,9 procent, i Älmhults kommun röstade i valet till kommunfullmäktige. Här kan du läsa resultatet.

Nyheter

Fler nyheter