Kommun & politik

 • Möten, handlingar & protokoll

  Här hittar du kallelser, protokoll och sammanträdesplan för alla nämndmöten i kommunen.

 • Så här styrs Älmhults kommun

  Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Älmhults kommun och är beslutad av kommunfullmäktige.

 • Fakta om Älmhult

  Här kan du läsa om Älmhults historia, aktuell statistik och om alla orter i kommunen.

 • Kommunens organisation

  Älmhults kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och åtta facknämnder. Politikerna styr de olika kommunala verksamheterna, vilka är organiserade i sex förvaltningar.

 • Jobba i Älmhults kommun

  Vi behöver engagerade medarbetare som vill vara med och forma vår kommun framåt. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär.

 • Strategiska samarbeten

  Älmhults kommun är en kommun med en stark internationell prägel. Kommunen har en positiv inställning till internationellt samarbete och vill uppmuntra internationalisering av kommunen genom att delta i projekt och internationella nätverk.

 • Kvalitetsarbete

  Det är viktigt att de skattepengar som kommunen förvaltar används på rätt sätt och till rätt saker. Här kan du läsa om vårt övergripande kvalitetsarbete.

 • Ekonomi

  Här kan du skaffa dig en överblick över Älmhults kommuns ekonomi och ta del av vår budget, delårsrapport och årsredovisning. Du kan också se hur dina skattepengar används.

 • Kommunarkiv

  Kommunens arkiv är en del av vårt kulturarv och består av dokumentation om kommunen och dess invånare.

 • Press & informationsmaterial

  Vi vill underlätta för journalister och intresserade i allmänhet. Här finns information om hur du får tillgång till beslut, handlingar och annat material. De senast nyheterna återfinns på startsidan till kommunens webbplats.

 • Nyheter

  Läs alla nyheter som finns publicerade på almhult.se. Filtrera utifrån kategori om så önskas.

 • Älmhults platsvarumärke

  Älmhults kommun arbetar med platsvarumärket ”Älmhult - Home of the Home”. Platsvarumärket är den bild som människor har om en viss plats.

 • Förtroendevald i Älmhults kommun

  Här finns information om vilka förtroendevalda vi har inom Älmhults kommun, hur du kan bli förtroendevald och vad det innebär att ha uppdraget.

 • Tillgänglighet

  I Älmhults kommun arbetas det för att alla ska kunna delta i samhällslivet utifrån likvärdiga villkor. Det innebär att vi tar hänsyn till människors olika behov och förutsättningar.

 • Valet 2022

  Söndagen 11 september 2022 var det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. 10 676 personer, 79,9 procent, i Älmhults kommun röstade i valet till kommunfullmäktige. Här kan du läsa resultatet.

 • Val till Europaparlamentet 2024

  Söndag 9 juni 2024 är det Europaparlamentsval. Det är då vi röstar fram Sveriges representanter till Europaparlamentet för de kommande fem åren. Du kan förtidsrösta från och med 22 maj.

Nyheter

Fler nyheter