Ryforsgårdens förskola

Byggnad Ryforsgårdens förskola

Ryforsgårdens förskola ligger cirka 1,5 mil utanför Älmhult med närhet till skog och natur. Förskolan har tre avdelningar: Igelkotten, Haren och Nyckelpigan.

Alla våra barn har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt och utifrån sina förutsättningar, vilket är en grund för utveckling och lärande. ​Alla är lika viktiga och tillsammans är vi starka.

Om förskolan

Ryforsgårdens förskola ligger cirka 1,5 mil utanför Älmhult med närhet till skog och natur.

På förskolan har vi tre avdelningar med barn i olika åldrar. På Igelkottens avdelning går barn som är 1-2 år och på Harens avdelning har vi barn mellan 2-4 år. Våra äldsta barn som är mellan 5-6 år går på avdelningen Nyckelpigan. Tillsammans delar vi på en gemensam matsal där alla barn äter lunch vid olika tillfällen.

Alla avdelningar har tillgång till skolans bibliotek och gymnastikhall. Vi erbjuder en mångsidig verksamhet där barnen får kontakt med olika uttrycksmöjligheter som sång, musik, rörelse, drama, IKT och skapande.

Så här arbetar vi på Ryforsgårdens förskola

För oss är det viktigt att det är barnens intressen som styr vår verksamhet. Vardagen ska vara meningsfull och lärorik för barnen på vår förskola. Vårt främsta mål att alla barn ska trivas och tycka det är roligt på förskolan. Vi uppnår detta genom att vi har ett empatiskt och lyhört förhållningssätt och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor tillsammans med barnen.

Vi jobbar projektinriktat, vilket innebär att barnen för möjlighet till att fördjupa sig inom läroplanens olika målområde. Val av projekt initieras av pedagogerna, men arbetet bygger sedan vidare på de inriktningar som barnen visar intresse för. Som hjälp i detta arbete använder vi den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg att komma nära barns tankar, att lyssna noga för att kunna utmana dem vidare.

Utevistelse är något vi prioriterar och då samverkar vi mellan våra avdelningar på vår gemensamma gård.

Lämna och ändra schema

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan och på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem IST Lämna & hämta.

Läs mer om lämna och ändra schema

Introduktion

Introduktionen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Introduktionen idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en introduktion ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska introduceras in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter introduktion erbjuder vi ett introduktionssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om utbildningen.

Inför introduktionen tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

Kompetensutvecklingsdagar hösten 2023 och våren 2024

  • 14 augusti 2023
  • 1 december 2023
  • 8 januari 2024
  • 27 maj 2024

Kontakta Ryforsgårdens förskola

Här hittar du kontaktuppgifter till Ryforsgårdens förskola.

Lisbeth Lindström, rektor

Avdelningar Ryforsgårdens förskola

Postadress Ryforsgårdens förskola

343 97 Älmhult

Besöksadress Ryforsgårdens förskola

Ryfors skola

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?