Montessoriförskolan

Förskola byggnad

På vår Montessoriförskola hjälper vi barnen att utvecklas till självständiga individer. Vi vill att alla möts med respekt, känner trygghet och glädje. Varmt välkommen till vår förskola!

Vi arbetar efter Montessoripedagogiken och Läroplanen där vi sätter barnet i centrum. Maria Montessori levde efter parollen "hjälp mig att göra det själv". Inom Montessori-pedagogiken spelar miljön en väsentlig roll. Miljön ska vara tilltalande för att locka barnen till att utforska, reflektera och ta till sig det som de lärt sig i lugn och ro.

Förskolan ligger bredvid Klöxhultsskolan med närhet till en fantastisk natur. Förskolan är auktoriserad utifrån Svenska Montessoriförbundets kriterier. Hos oss arbetar sju montessoriförskollärare. 

Om förskolan

Vår förskola består av tre avdelningar:

  • Blåa avdelningen med barn i åldrarna 1-2 år. Här lägger vi fokus på trygghet, lugn och glädje.
  • Gula avdelningen med barn i åldrarna 2-3 år. Vi fokuserar på självständighet, trygghet och socialt samspel.
  • Röda avdelningen med barn i åldrarna 4-5 år. Med fokus på självständighet, socialt samspel, barns inflytande och delaktighet.

Vårt kök är ett mottagningskök som lagar frukost och mellanmål, lunchen får vi från Klöxhultsskolans kök där det lagas från grunden.

Så här arbetar vi på Montessoriförskolan

Personalen arbetar för att barnen ska utveckla sin självständighet och sin förmåga att fungera i grupp, som är en viktig del i en Montessoriförskola. Detta tränar vi genom att barnen får vara delaktiga i sin vardag på förskolan bland annat genom att ta ansvar för den gemensamma miljön, sina egna handlingar och allas trivsel.

Miljön hos oss

I den väl förberedda miljön som finns på förskolan är det enkelt för barnen att veta vad man kan göra och vart olika saker och material finns. Hyllor och möbler i barnens höjd hjälper dem att få en överblick över hela miljön. Var sak har sin plats och bilder på materialet hjälper barnen att hitta och ställa tillbaka det som de har använt. Detta medför att barnen alltid har tillgång till allt material som finns framme och inte behöver be en vuxen om hjälp att plocka fram. Naturliga avbrott, lugn och ro med ordning och reda är viktiga moment i vår verksamhet.

Aktiviteter

Alla barn ska ges möjlighet att påverka sin dag. Vi låter barnen vara delaktiga i vardagliga situationer och vi arbetar efter Maria Montessoris vision att låta barnen själva välja aktivitet och erbjuda möjligheter till koncentration. Vi observerar barnen i verksamheten för att ta tillvara på deras intressen. Vi pedagoger utgår ifrån barnens idéer och intressen samt lyssnar aktivt på dem och genom att ställa frågor kan vi få fram barnens önskemål.

Barnen erbjuds möjlighet till det fria valet inom ramarna för utbildningen. Varje dag efter frukost har vi samling i åldershomogena grupper och därefter får barnen välja vad de vill arbeta med, själv eller tillsammans med en kompis. Barnen får också bestämma hur länge de vill hålla på. Våra dagliga rutiner är anpassade så att det ska bli så få avbrott som möjligt för barnen för att ge dem möjligheter att inte bli störda i sina aktiviteter.

Under en vecka har vi olika planerade aktiviteter där vi arbetar i större och mindre grupper såsom Mini-röris, aktiviteter i skogen, sång och musik, samling, avslappning, skapande, lek och drama.

Lämna och ändra schema

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan och på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem IST Lämna & hämta.

Läs mer om lämna och ändra schema

Introduktion

Introduktionen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Introduktionen idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en introduktion ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska introduceras in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter introduktion erbjuder vi ett introduktionssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om utbildningen.

Inför introduktionen tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 14 augusti 2023
  • 1 december 2023
  • 8 januari 2024
  • 27 maj 2024

Postadress Montessoriförskolan

Box 501, 343 23 Älmhult

Besöksadress Montessoriförskolan

Hyacintvägen 9
343 34 Älmhult

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?