Grundskola

 • Grundskolor i Älmhult

  I Älmhult hittar du flera grundskolor. Tillsammans skapar vi en likvärdig skola i ständig utveckling.

 • Fritidshem

  Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för barn i grundskolan, till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

 • Modersmål

  Barn och unga som har vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har möjlighet att få modersmålsundervisning i skolan.

 • Skolplikt och frånvaro

  Från förskoleklass har alla elever i grundskola och anpassad skola skolplikt. Det innebär att de har rätt och skyldighet att ta del av undervisningen.

 • Skolskjuts

  Om du har barn som går i grundskolan och har långt mellan skolan och hemmet kan ditt barn ha rätt till skolskjuts. Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget och du behöver därför söka varje läsår.

 • Skolval

  Här hittar du information om skolval och hur du ansöker om byte av grundskola. Placering sker i mån av plats.

 • Styrning av grundskolan

  Det finns ett stort antal lagar och riktlinjer som handlar om den pedagogiska verksamheten i grundskolan.

 • Timplaner, nationella prov och betyg

  Här hittar du information om timplaner, betyg och nationella prov.

 • Inför gymnasievalet

  På denna sida ligger samlad information och länkar som är nyttiga för dig som står inför årets gymnasieval.