Liljebackens förskola

Byggnad förskola

På Liljebackens förskola erbjuder vi barnen en lustfylld och lärorik verksamhet där det finns många möjligheter till att leka, utforska, uppleva och upptäcka tillsammans.

Vi har en fantastisk utemiljö med Klöxhults vackra natur direkt inpå vår stora gård vilket inbjuder till många motoriska utmaningar men även fantasifulla lekar och naturupplevelser. Vi erbjuder inbjudande och tilltalande miljöer inomhus som är föränderliga utifrån barnens intressen och behov.

Om förskolan

Hos oss på Liljebackens förskola har vi åtta avdelningar: Skalbaggen, Snigeln, Flugan, Sländan, Humlan, Fjärilen, Nyckelpigan och Myran. Ett tillagningskök som tillagar frukost, lunch och mellanmål på plats.

Vi har en stor utegård som är indelad i fem mindre gårdar med mycket naturtomt med allt vad det innebär av stenar och träd men även traditionella lekredskap. Vi har nära till Klöxhultsskolans skog och flera andra grönområden och lekplatser som vi ofta besöker. Vi ser vår utemiljö som en viktig resurs i barnens lärande och utveckling.

Vi erbjuder en varierad och mångsidig verksamhet där barns lärande står i fokus. Vi har stor variation i vår verksamhet och vår förskola ska vara rolig, trygg och lärorik för de barn som går hos oss. Vi arbetar en hel del med digitalisering och vi tar tillvara på tillfällen som ges att arbeta med språk, matematik och naturvetenskap.

Så här arbetar vi på Liljebackens förskola

För oss är det viktigt att alla barn ska få en god pedagogisk utbildning och utveckla tilltro till sin egen förmåga. Därför möter barnen engagerade pedagoger som tar tillvara på deras nyfikenhet och intresse samt utmanar dem utifrån var de befinner sig i sin utveckling.

Vi arbetar för det livslånga lärandet och vill att barnen ska få många möjligheter att leka. Som barnens första del av utbildningsväsendet vill vi att de får med sig en stor bas med grundkunskaper och färdigheter samt en framtidstro på den egna förmågan när de lämnar vår förskola.

Lämna och ändra schema

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan och på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem IST Lämna & hämta.

Läs mer om lämna och ändra schema

Introduktion

Introduktionen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Introduktionen idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en introduktion ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska introduceras in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter introduktion erbjuder vi ett introduktionssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om utbildningen.

Inför introduktionen tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 14 augusti 2023
  • 24 november 2023
  • 8 januari 2024
  • 31 maj 2024

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?