Haga förskola

Förskola byggnad

Haga förskola är centralt belägen med egen gård samt tillgång till simhall, bibliotek, Haganäsområdet och andra grönområden.

Haga förskola ska vara en plats där alla barn blir sedda och bekräftade. Alla ska känna sig trygga och betydelsefulla vilket ger möjlighet till utveckling och lärande. Tillsammans är vi starka!

Om förskolan

Haga förskola är centralt belägen med egen gård samt tillgång till simhall, bibliotek, Haganäsområdet och andra grönområden. Hos oss på Haga förskola har vi sex avdelningar: Månen, Solen, Molnet, Droppen, Regnbågen och Stjärnan. Våra barn kommer från många olika delar av världen vilket vi ser som en fantastisk möjlighet och tillgång.

Så här arbetar vi på Haga förskola

För oss är det viktigt att det är barnens intressen som styr vår verksamhet. Vardagen ska vara meningsfull och lärorik för barnen. Vårt främsta mål är att alla barn ska trivas och tycka det är roligt. Vi uppnår detta genom att vi har ett empatiskt och lyhört förhållningssätt och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor tillsammans med barnen.

Det erbjuds flera möjligheter för språk och kommunikation och vi strävar efter att barnen ska utveckla tillit till sin egen förmåga, ha inflytande och känna delaktighet och därav utveckla en gemensamhetskänsla och förståelse för varandras olikheter.

Vi jobbar projektinriktat, vilket innebär att barnen får möjlighet att fördjupa sig inom läroplanens olika målområde. Val av projekt initieras av pedagogerna, men arbetet bygger sedan vidare på de inriktningar som barnen visar intresse för. Som hjälp i detta arbete använder vi den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg att komma nära barns tankar, att lyssna noga för att kunna utmana dem vidare.

Utevistelse är något vi prioriterar och då samverkar vi mellan våra avdelningar på vår gemensamma gård.

Digitala verktyg - en naturlig del i verksamheten

På förskolan strävar vi efter att våra digitala verktyg ska bli en så naturlig del i verksamheten som möjligt.

På förskolan finns en digital mötesplats som heter ”Navet”, där alla våra digitala verktyg finns samlade för att lätt kunna användas vid behov under dagen. Här pågår ett aktivt arbete med IKT som ett pedagogiskt verktyg, både projektorer, lärplattor, Clevertoutch, Blue-bottar, digitala mikroskop med mera skapar otroliga möjligheter i det pedagogiska arbetet med barnen men också som arbetsverktyg för pedagogerna. På förskolan arbetar vi medvetet med både material och miljö och målet är att de digitala verktygen är precis lika tillgängliga som allt annat material.

Genom användandet av de digitala verktygen skapas också en ny möjlighet för barnen att uttrycka sig och kommunicera på flera olika sätt. Att arbeta med källkritik och att bli ansvarsfulla nätanvändare är viktiga område för oss i förskolan att arbeta med. Det öppnar även upp möjligheter för reflektion tillsammans med barnen, på så sätt kan barnen återuppleva det vi gjort genom att ”vara i det igen” och även dela erfarenheter och tankar med varandra.

Lämna och ändra schema

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan och på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem IST Lämna & hämta.

Läs mer om lämna och ändra schema

Introduktion

Introduktionen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Introduktionen idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en introduktion ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska introduceras in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter introduktion erbjuder vi ett introduktionssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om utbildningen.

Inför introduktionen tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • Fredag 31 maj 2024

Postadress Haga förskola

343 23 Älmhult

Besöksadress Haga förskola

Östergatan 9
343 23 Älmhult

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?