Violens förskola

Byggnad och skolgård Violens förskola

Violens förskola är placerad i Gemöområdet, till väster ligger Gemöskolan som närmsta granne och österut skogen och naturen som inspiration till barns lek och lärande.

I förskolans utbildning läggs grunden till ett livslångt lärande. Förskolan är den första skolformen barn möter och förskolans utbildning följer skollagen, förskolans läroplan, barnkonventionen, aktuella styrdokument och riktlinjer.

Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. På Violens förskola ges barnen möjlighet att leka, utforska och lära tillsammans.

Om förskolan

Violens förskola är placerad i Gemöområdet, till väster ligger Gemöskolan som närmsta granne och österut skogen och naturen som inspiration till barns lek och lärande. Förskolan erbjuder en stor utegård med både organiserad lekmiljö och yta till fantasi, lek och kreativitet. Violen är Älmhults minsta förskola med två avdelningar, Pärlan med barn i åldrarna 1 till 3 och Diamanten med barn i åldrarna 3 till 5.

Violens förskola erbjuder en stimulerande miljö som är inbjudande, kreativ och utmanande. Barns intresse och lärprocesser ligger till grund för utbildningen vilket gör att förskolans miljö ständigt förändras.

På förskolan har vi möjlighet att varje vecka använda Gemöskolans idrottshall. Rörelse är viktigt och därför använder vi oss av både idrottshallen och skogen för att utveckla och stimulera barns motorik.

Så här arbetar vi på Violen

På Violens förskola arbetar förskollärare och barnskötare projektinriktat. Arbetet sker i olika projektgrupper vilket innebär att barns nyfikenhet och kreativitet tas tillvara och bildar ett lustfyllt lärande.

Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt för personalen i undervisningen som synliggör barns intresse, tankar, hypoteser och lärande.

Lämna och ändra schema

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan och på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem IST Lämna & hämta.

Läs mer om lämna och ändra schema

Introduktion

Introduktionen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Introduktionen idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en introduktion ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska introduceras in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter introduktion erbjuder vi ett introduktionssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om utbildningen.

Inför introduktionen tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 1 september 2023
  • 1 december 2023
  • 8 januari 2024
  • 27 maj 2024

Kontakta Violens förskola

Här hittar du kontaktuppgifter till Violens förskola.

Malin Turesson, rektor

Avdelningen Violens förskola

Postadress Violens förskola

Box 501, 343 23 Älmhult

Besöksadress Violens förskola

Silverdalsgatan 5

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?