Förskola & skola

 • Förskolor

  Här hittar du information om alla förskolor i Älmhults kommun.

 • Grundskola

  I Älmhult hittar du flera grundskolor och fristående skolor. Tillsammans skapar vi en likvärdig skola i ständig utveckling.

 • Gymnasium

  På Haganässkolan finns många olika utbildningar – både högskoleförberedande och yrkesprogram, introduktionsprogram och IB-program.

 • Skolportalen - lov, ledighet & sjukfrånvaro

  Här hittar du som vårdnadshavare inloggning till digitala systemen vi använder i förskolan, grundskolan, fritids, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen.

 • YH-utbildning

  Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med arbetslivsanknytning. Utbildningarna ska matcha arbetslivets kompetensbehov.

 • Vuxenutbildning

  På vuxenutbildningen kan du välja bland flera olika utbildningar och kurser. Vi erbjuder också flera yrkesvuxutbildningar.

 • Fristående förskolor & skolor

  Här hittar du information om fristående förskolor och skolor i Älmhults kommun.

 • Barn och elevhälsa

  Barn- och elevhälsan arbetar för en lärmiljö som barn och elever kan utvecklas positivt i.

 • Läsårstider

  Här hittar du information om läsårstider, studie- och lovdagar för elever inom grundskola och gymnasieskola.

 • Kulturskolan

  Kulturskolan erbjuder kurser i musik, dans, bild och teater för barn och ungdomar mellan 0-20 år som bor i Älmhults kommun.

 • Mat och lunch i förskola och skola

  Skolmaten är gratis för alla elever som är folkbokförda i Älmhult. Du som elev i skolan har två maträtter att välja mellan, de som går på förskola erbjuds en rätt.

 • Försäkring för barn och elever

  Barn, elever och ungdomar som är folkbokförda i Älmhults kommun, samt elever från andra kommuner som vistas i Älmhult under skoltid, är försäkrade genom en olycksfallsförsäkring via Svedea.

 • Lärarutbildning och VFU

  VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och förekommer på skolor och förskolor i kommunen som en del av lärar- och förskollärarutbildningen.

 • Kommunalt aktivitetsansvar

  Är du 16-20 år? Vill du börja plugga igen men vet inte vilken utbildning du ska välja? Eller vill du få hjälp med att söka jobb?

 • Synpunkter och klagomål för förskola/skola

  Har du synpunkter, klagomål eller beröm? Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Nyheter

Fler nyheter