Förskola & skola

 • Förskolor

  Här hittar du information om alla förskolor i Älmhults kommun.

 • Grundskola

  I Älmhult hittar du flera grundskolor och fristående skolor. Tillsammans skapar vi en likvärdig skola i ständig utveckling.

 • Gymnasium

  På Haganässkolan finns många olika utbildningar – både högskoleförberedande och yrkesprogram, introduktionsprogram och IB-program.

 • Skolportalen - lov, ledighet & sjukfrånvaro

  Här hittar du som vårdnadshavare inloggning till digitala systemen vi använder i förskolan, grundskolan, fritids, anpassad grundskola, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen.

 • YH-utbildning

  Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med arbetslivsanknytning. Utbildningarna ska matcha arbetslivets kompetensbehov.

 • Vuxenutbildning

  På vuxenutbildningen kan du välja bland flera olika utbildningar och kurser. Vi erbjuder också flera yrkesvuxutbildningar.

 • Fristående förskolor & skolor

  Här hittar du information om fristående förskolor och skolor i Älmhults kommun.

 • Barn och elevhälsa

  Barn- och elevhälsan arbetar för en lärmiljö som barn och elever kan utvecklas positivt i.

 • Läsårstider

  Här hittar du information om läsårstider, studie- och lovdagar för elever inom grundskola och gymnasieskola.

 • Kulturskolan

  Kulturskolan erbjuder kurser i musik, dans, bild och teater för barn och ungdomar mellan 0-20 år som bor i Älmhults kommun.

 • Mat och lunch i förskola och skola

  Skolmaten är gratis för alla elever som är folkbokförda i Älmhult. Som elev i skolan finns två maträtter att välja mellan, de som går på förskola erbjuds en rätt.

 • Försäkring för barn och elever

  Barn, elever och ungdomar som är folkbokförda i Älmhults kommun, samt elever från andra kommuner som vistas i Älmhult under skoltid, är försäkrade genom en olycksfallsförsäkring via Svedea.

 • Lärarutbildning och VFU

  VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och förekommer på skolor och förskolor i kommunen som en del av lärar- och förskollärarutbildningen.

 • Kommunalt aktivitetsansvar

  Är du 16-20 år? Vill du börja plugga igen men vet inte vilken utbildning du ska välja? Eller vill du få hjälp med att söka jobb?

 • Synpunkter och klagomål för förskola/skola

  Har du synpunkter, klagomål eller beröm? Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

 • Krav på ersättning vid skador på skolans egendom

  Ibland händer det som inte ska hända. Något går sönder eller blir nedklottrat och förstört. Ibland är det en olyckshändelse men ibland vårdslöshet eller medveten förstörelse. Beroende på skadans omfattning, uppkomst och värde ser reglerna lite olika ut.

Nyheter

Fler nyheter