Krav på ersättning vid skador på skolans egendom

Ibland händer det som inte ska hända. Något går sönder eller blir nedklottrat och förstört. Ibland är det en olyckshändelse men ibland vårdslöshet eller medveten förstörelse. Beroende på skadans omfattning, uppkomst och värde ser reglerna lite olika ut.

Vi strävar efter en miljö där alla respekterar skolans egendom och där varje individ tar ansvar för sitt agerande. Det är viktigt att all egendom, oavsett om det är en fönsterruta eller dator, som tillhör skolan hanteras med omsorg. Om en elev genom vårdslöshet eller direkt uppsåt orsakar skador eller förluster, kan eleven bli ansvarig för att ersätta dessa kostnader. Denna reglering finns i Skadeståndslagen.

Ersättningsskyldighet

I det enskilda fallet görs en skälighetsbedömning med hänsyn till barnets ålder, vilken handling det är fråga om eller övriga omständigheter.

Avsiktlig skada

Vid en avsiktlig skada, också kallat uppsåt, kan eleven bli ersättningsskyldig för skadan i sin helhet. Det innebär att eleven ersätter kostnaden för material och reparationsarbete eller annat som motsvarar kostnaden för återställande.

Oaktsamhet

Vid skada uppkommen på grund av oaktsamhet kan eleven bli ersättningsskyldig för en del av skadan. Hänsyn ska alltid tas till elevens ålder.

I regler för ersättningskrav vid skada på skolans egendom står det mer utförligt hur kommunen hanterar det enskilda fallet när skada på egendom skett:

Skadeståndslagen

På Sveriges riksdags webbplats hittar du mer information om skadeståndslagen.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?