Enelyckans förskola

Förskola byggnad och lekplats framför

Enelyckans förskola ligger cirka 2,5 mil norr om Älmhult i Eneryda. Vi håller till i den gamla skolbyggnaden och har tillgång till både gymnastiksal och bibliotek.

Vi erbjuder barnen utmaningar efter deras behov, utveckling och lärande. Hela förskolan jobbar efter ett gemensamt tema. Temat styrs av barnens intressen och nyfikenhet. Vid styrda aktiviteter delar vi barngruppen i mindre grupper utifrån barnens utveckling.

Om förskolan

Vi är en mångkulturell förskola som består av en avdelning i åldrarna 1-5 år. Enelyckans förskola erbjuder en stor utegård med mycket möjligheter, där vi vistas varje dag. Vi har även tillgång till vacker natur i närområdet. Inomhusmiljön inspirerar barnen till mycket lek och lärande för alla åldrar.

Så här arbetar vi på Enelyckan

Vi arbetar efter Skolverkets läroplan. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syfta till utveckling och lärande hos barnen (Lpfö18).

På Enelyckans förskola strävar vi efter att alla barn ska känna glädje, trygghet och gemenskap. Vi erbjuder en verksamhet där barnen får kontakt med sång, musik, rörelse, drama, IKT och skapande.

Alla pedagoger har gått utbildningen Läslyftet och jobbar aktivt med barns språkutveckling. En stor förmån är att vi har tillgång till biblioteket.

En viktig bit av barns utvecklig och lärande är att aktivt få röra på sig. Här får barnen utveckla sitt rörelsebehov och motorik på varierande sätt, t ex. i den fina närmiljön eller i vår gymnastiksal.

Lämna och ändra schema

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan och på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem IST Lämna & hämta.

Läs mer om lämna och ändra schema

Introduktion

Introduktionen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Introduktionen idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en introduktion ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska introduceras in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter introduktion erbjuder vi ett introduktionssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om utbildningen.

Inför introduktionen tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 7 november 202
  • 8 januari 2024
  • 17 maj 2024

Kontakta Enelyckans förskola

Här hittar du kontaktuppgifter till Enelyckans förskola.

Marita Hallgren, rektor

Enelyckans förskola, Eneryda

Postadress Enelycka förskola

343 72 Eneryda

Besöksadress Enelycka förskola

Eneborgsvägen 12
343 72 Eneryda

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?