Hallaryds förskola

Byggnad och skolgård Hallaryds förskola

Hallaryds förskolas stora utegård inbjuder till mycket lek och rörelse. På förskolan får barnen leka till sig kunskap tillsammans med sina kamrater och engagerad personal.

Om förskolan

Hallaryds förskola är beläget i ett lugnt område i en skolbyggnad vilket innebär rymliga lokaler. Förskolan totalrenoverades och anpassades till utbildning under 2019–2020.

Förskolan har två avdelningar, Rävarna (äldre barnen) och Kaninerna (yngre barnen). Samarbetet mellan avdelningarna är frekvent vilket innebär att alla barn och personal känner varandra. Vi har en stor gård och närhet till skog och andra grönområden. Vårt kök är ett mottagningskök som lagar frukost och mellanmål, lunchen får vi från Ryforsskolans kök där det lagas från grunden. I byggnaden inryms även ett folkbibliotek som vi har tillgång till.

Så här arbetar vi på Hallaryds förskola

Barnens intresse och nyfikenhet är en viktig grund i vårt arbete utifrån våra styrdokument. Leken ligger i centrum när det gäller vår undervisning och utbildning.

På Hallaryds förskola arbetar vi temainriktat, vilket innebär att barnens nyfikenhet och kreativitet tas tillvara och bildar ett lustfyllt lärande. Genom temat sker undervisning i språk, matematik, naturvetenskap för att nämna något. Digitala verktyg är en naturlig del i vår utbildning. Vi arbetar också med TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation), bildstöd och kommunikationskartor. Barnens lek uppmuntras genom att personalen ger leken tid, utrymme och tillför inspirerande material.

Lämna och ändra schema

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan och på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem IST Lämna & hämta.

Läs mer om lämna och ändra schema

Introduktion

Introduktionen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Introduktionen idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en introduktion ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska introduceras in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter introduktion erbjuder vi ett introduktionssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om utbildningen.

Inför introduktionen tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 14 augusti 2023
  • 4 december 2023
  • 8 januari 2024
  • 24 maj 2024

Kontakta Hallaryds förskola

Här hittar du kontaktuppgifter till Hallaryds förskola.

Lisbeth Lindström, rektor

Avdelningar Hallaryds förskola

Postadress Hallaryds förskola

343 96 Hallaryd

Besöksadress Hallaryds förskola

Häradsvägen 3
343 96 Hallaryd

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?