Styrdokument

Här hittar du kommunens styrande dokument, som beskriver vilka mål som politikerna har satt upp för kommunens verksamheter. Du hittar även de lokala föreskrifter och ordningsregler som gäller inom kommunen.

Policys beslutas av kommunfullmäktige och ger anvisningar av en övergripande karaktär. Reglementen definierar nämndernas verksamhetsområden och beslutas av kommunfullmäktige. Handlingsplaner och Verksamhetsplaner är mer detaljerade och beslutas oftast av kommunstyrelse eller nämnd.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?