Kommunarkiv

Kommunens arkiv är en del av vårt kulturarv och består av dokumentation om kommunen och dess invånare.

Älmhults kommunarkiv är slutarkiv för kommunens myndigheter och bolag. I kommunarkivet förvaras handlingar som överlämnats för att bevaras. Handlingarna levereras till kommunarkivet när de inte längre är aktuella i verksamheterna och överlämnandet styrs av kommunens dokumenthanteringsplaner (nyantagna fr o m 2020 benämns informationshanteringsplaner). I arkivet finns även enstaka lokala förenings- och företagsarkiv.

Att besöka arkivet för att studera handlingar är en rättighet för dig. Tryckfrihetsförordningen ger alla rätt att ta del av de handlingar som finns i arkivet. Ingången till att hitta handlingar är arkivförteckningar och diarier.

Observera att vissa handlingar kan vara belagda med sekretess för att skydda den personliga integriteten för enskilda individer och dessa handlingar har du inte alltid rätt att få ta del av.

Kommunarkivet arbetar med att:

  • Hjälpa allmänheten samt kommunens medarbetare att finna de uppgifter de söker.
  • Vårda, ordna och förteckna arkiv samt genomföra gallring av handlingar som inte ska bevaras.
  • Bevaka förändringar i lagar och föreskrifter inom arkivområdet.
  • Ge råd och hjälp inför leveranser av arkivhandlingar till kommunarkivet.

Nyfiken på vad som finns i kommunens arkiv? Om du har frågor kring arkivet och vilka handlingar som finns, eller om du vill boka ett besök, är du välkommen att höra av dig.

Kopior och beställningar

Vi tillhandahåller kopior på arkivhandlingar såsom skolbetyg och äldre bygglovsritningar om dessa finns bevarade.

Tänk på att beställa i god tid, då vi inte alltid har möjlighet att ta fram en handling med kort varsel. Vi skickar kopia till er inom fem arbetsdagar.

Beakta att vi kan komma att ta ut en avgift enligt kommunens kopieringstaxa ifall ni önskar papperskopior eller digital fil.

Betygskopia

Vi gör nya utskrifter av borttappade skolbetyg.

Tänk på att beställa betygskopior i god tid, då vi inte alltid har möjlighet att ta fram en kopia med kort varsel. Vi skickar betygskopia till er inom fem arbetsdagar.

Beställ betygskopia från grundskolan och gymnasiet Länk till annan webbplats.

Fastighetshandling

Vi skickar ritningar och fastighetshandlingar ur arkivet om dessa finns bevarade.

Tänk på att beställa i god tid, då vi inte alltid har möjlighet att ta fram en ritning med kort varsel. Vi skickar kopia på ritning/handling till dig inom fem arbetsdagar.

Vi kan komma att ta ut en avgift enligt kommunens kopieringstaxa ifall du önskar papperskopior eller digital fil.

Beställning av fastighetskarta (gäller ej nybyggnadskarta) Länk till annan webbplats.

Kontakta arkivet

Niclas Rosenbalck, arkivarie

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 13 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?