Strategiska samarbeten

Älmhults kommun är en kommun med en stark internationell prägel. Kommunen har en positiv inställning till internationellt samarbete och vill uppmuntra internationalisering av kommunen genom att delta i projekt och internationella nätverk.

Ett aktivt projektsamarbete är en viktig del för att kunna utveckla verksamheterna i kommunen på ett bra sätt. Dels bidrar det till kunskap, idéer, inspiration, dels stärker det våra internationella nätverk och sätter Älmhult på kartan internationellt. Projekt kan samtidigt bidra till delfinansiering av nyskapande utveckling inom olika områden. Kommunen uppmuntrar kommunalägda företag, förvaltningar, politiker, tjänstepersoner och andra samhällsaktörer att delta i internationella projekt och utbyten.

Kommunalt partnerskap

Kommunala partnerskap är en SIDA-finansierad samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska lokala myndigheter i prioriterade samarbetsländer och i Sverige. Partnerskapen ska gynna båda parter.

Älmhults kommun ingår sedan sommaren 2018 i ett kommunalt partnerskap med JB Marks Local Municipality, Sydafrika, och Växjö kommun. Partnerskapet mellan JB Marks och Växjö startade redan 2005. Sedan 2005 har fler än 35 projekt och förstudier genomförts på flera områden som stadsplanering, omsorg, socialtjänst, arbetsmarknad, PR/kommunikation, personal, kultur/fritid, jämställdhet, näringslivsutveckling, Agenda 2030 och så vidare.

Alla kommunala partnerskap leds av en styrgrupp som träffas två gånger varje år för att fatta strategiska beslut om partnerskapets nuläge och framtid. Styrgruppen består av politiska företrädare från Älmhult, Växjö och JB Marks.

Partnerskapet är ett av de absolut största och mest omfattande kommunala partnerskapen i Sverige sett till volym och kvalitet.

Pågående projekt och förstudier

  • Public skills-training to create new job opportunities and fight poverty, januari 2019-december 2021 (Växjö/JB Marks)
  • Development of an Energy Plan in line with Agenda 2030, januari 2019-december 2020 (VEAB, Växjö /JB Marks)
  • Mental Health, Disability and Community Integration, januari 2020-juni 2020 (Socialförvaltningen,Älmhult/JB Marks)

Vänorter

Vänortsutbyten ger ökade kontakter och kunskaper mellan medborgare i olika länder. Älmhults kommun har vänortssamarbete med:

Entreprenörsregionen

Entreprenörsregionen är ett samarbetsprojekt där Älmhults kommun ingår tillsammans med elva kommuner i Hallands, Kronobergs och Jönköpings län. Ett samarbete som syftar till att skapa tillväxt i regionen. I Entreprenörsregionen ingår Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo, Älmhult, Markaryd, Ljungby, Hylte, Halmstad, Laholm, Falkenberg och Tranemo.

Entreprenörsregionen, som ligger i västra Småland och södra Halland, har ett geografiskt strategiskt bra läge. Det ligger mellan två storstadsregioner, Göteborg och Öresund och i en radie av 200 km från regionens mittpunkt finns 3,5 miljoner människor. Entreprenörsregionen utgör en del av den befolkningsmässiga och industriella tyngdpunkten i Norden.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?