Taxor och avgifter

Här finns kommunens samtliga taxor och avgifter samlade, oberoende av vilken verksamhet de berör. Taxorna är indelade i de olika nämndernas verksamhetsområden.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?