Så här styrs Älmhults kommun

 • Vision, ledningssystem & resultatmål

  Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Älmhults kommun och är beslutad av kommunfullmäktige.

 • Så fungerar kommunen

  Kommunen styrs av politiker som valts av medborgarna. Du som medborgare har därför stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sitt uppdrag.

 • Taxor och avgifter

  Här finns kommunens samtliga taxor och avgifter samlade, oberoende av vilken verksamhet de berör. Taxorna är indelade i de olika nämndernas verksamhetsområden.

 • Styrdokument

  Här hittar du kommunens styrande dokument, som beskriver vilka mål som politikerna har satt upp för kommunens verksamheter. Du hittar även de lokala föreskrifter och ordningsregler som gäller inom kommunen.

 • Lagar som styr kommunen

  Kommunens verksamhet styrs av lagar som är stiftade av Sveriges riksdag. Utöver lagarna har kommunen möjlighet att utforma regler och policy för sitt geografiska område och sina verksamheter.

 • Lokala hälsoföreskrifter

  Allmänna lokala hälsoföreskrifter för Älmhults kommun är antagna av kommunfullmäktige.

 • Lokala ordningsföreskrifter

  Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älmhults kommun är antagna av kommunfullmäktige och innehåller grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats.

 • Allmän handling

  Handlingar som skickas till eller upprättas hos en myndighet och som förvaras där är allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av myndighetens allmänna handlingar, om de inte innehåller uppgifter som är sekretessbelagda (hemliga). Allmänna handlingar kan finnas i pappersformat men också som digitalt lagrade uppgifter.

 • Så kan du påverka

  Det är viktigt för oss att få veta vad du som invånare tycker om vår service, våra tjänster, verksamheter och hur Älmhult skulle kunna utvecklas.

 • Förslag och synpunkter

  Om du har tankar och förslag på hur något kan bli bättre i kommunen vill vi gärna veta det! Ett bra sätt att lämna förslag är att använda vår e-tjänst för förslag och synpunkter.