Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Taxor och avgifter

Här finns kommunens samtliga taxor och avgifter samlade, oberoende av vilken verksamhet de berör. Taxorna är indelade i de olika nämndernas verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och byggnämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Utbildningsnämnden

Till toppen