Sotningstaxa

För utförande av sotnings- och rensningsarbete enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor uttas i Älmhults kommun avgifter enligt denna taxa, antagen av Kommunfullmäktige 2022-05-30 §103.

Läs mer om sotning här

Taxa rengöring

1. Objekt i Småhus

Taxa rengöring


Exklusive moms

Inklusive moms

Timersättning, kronor från 2022-05-30

439

549

Minutersättning, kronor från 2022-05-30

7,32

9

1.1 Grundavgift

Grundavgift


Grundavgift

Objektstid

Exklusive moms

Inklusive moms

1.1.1

Helårsbebott

16,95

124

155

1.1.2

Fritidsbostad

25,95

190

237

1.2 Objekt

Objekt


Objekt

Objektstid

Exklusive moms

Inklusive moms

1.2.1

Värmepanna olja

32,00

234

293

1.2.2

Miljögodkänd

32,00

234

293

1.2.3

Värmepanna fast bränsle

32,00

234

293

1.2.4

Miljögodkänd

35,00

256

320

1.2.5

Lokaleldstad 1:a

32,00

234

293

1h.2.6

Lokaleldstad därefter

25,00

183

229

1.3 Tilläggsavgift

Tilläggsavgift


Tilläggsavgift

Objektstid

Exklusive moms

Inklusive moms

1.3.1

Förbindelsekanal 1,0-2,5 meter

3,84

28

35

1.3.2

Förbindelsekanal 2,6-5,0 meter

9,48

69

87

2. Övriga objekt

Övriga objekt


Övriga objekt

Objektstid

Exklusive moms

Inklusive moms

2.1

Inställelseavgift

20,00

146

183

2.2.1

Värmepanna -50 Mcal/h

32,00

234

293

2.2.2

Värmepanna 51-100 Mcal/h

46,94

343

429

2.2.3

Värmepanna 101-150 Mcal/h

54,43

398

498

2.2.4

Värmepanna 151-200 Mcal/h

62,49

457

572

2.2.5

Värmepanna 201-250 Mcal/h

65,65

480

600

2.2.6

Värmepanna 251-300 Mcal/h

70,36

515

644

2.3.1

Sidopanna -50 Mcal/h

16,18

118

148

2.3.2

Sidopanna 51-100 Mcal/h

29,47

216

270

2.3.3

Sidopanna 101-150 Mcal/h

36,96

270

338

2.3.4

Sidopanna 151-200 Mcal/h

45,02

329

412

2.3.5

Sidopanna 201-250 Mcal/h

48,18

353

441

2.3.6

Sidopanna 251-300 Mcal/h

52,89

387

484

2.4

Separat rökkanal

4,00

29

37

2.5

Rengöring av imkanal i storkök och motsvarande

Timtaxa per påbörjad 15min


3. Övrigt

Övrigt


Övrigt

Objektstid

Exklusive moms

Inklusive moms

3.1

Hämtning av stege

6,00

44

55

3.2

Administrationsavgift

9,00

66

82

3.3

Timersättning

60,00

439

549

3.4

Extra inställelseavgift

30,00

220

274

Taxa brandskyddskontroll

Taxa brandskyddskontroll


Exklusive moms

Inklusive moms

Timersättning, kronor från 2022-05-30

692

865

Minutersättning, kronor från 2022-05-30

11,53

14

4. Brandskyddskontroll, tillkommer grundavgift eller inställelseavgift (1.1 alt 2.1)

Brandskyddskontroll, tillkommer grundavgift eller inställelseavgift (1.1 alt 2.1)


Brandskyddskontroll, tillkommer grundavgift eller inställelseavgift (1.1 alt 2.1)

Objektstid

Exklusive moms

Inklusive moms

4.1

Kontroll 1:a objekt värmepanna

49,00

565

706


Kontroll 2:a objekt samma skorsten

20,00

231

288


Kontroll 3:a objekt ny skorsten

30,00

346

433

4.2

Kontroll 1:a lokaleldstad

39,00

450

562


Kontroll 2:a lokaleldstad

15,00

173

216


Kontroll 2:a lokaleldstad ny skorsten

25,00

288

360

4.3

Imkanal i storkök och motsvarande

Timtaxa per påbörjad 15min


5. Övrigt

Övriga avgifter


Övrigt

Objektstid

Exklusive moms

Inklusive moms

5.1

Hämtning av stege

6,00

69

87

5.2

Administrationsavgift

9,00

104

130

5.3

Timersättning

60,00

692

865

5.4

Extra inställelseavgift

30,00

346

433

6. Särskilda bestämmelser

6.1 Vid tillfällen då man inte får tillträde i fastigheten eller inte avbokat i tid utgår ersättning enligt grundavgift och administrationsavgift.

6.2 Vid tillfällen då brandskyddskontroll och sotning genomförs samtidigt används faktorn 1,5 för grundavgiften eller inställelseavgiften.

6.3 Om vid utförande av arbeten enligt ovan undantagsförhållanden föreligger genom avvikelse av nedan angivna slag, uttages ersättning per man och minut med pris som anges.

  • sådan placering av objektet att rensluckorna är svåråtkomliga – anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användningen av standardverktyg
  • för sotningens genomförande erforderliga demontering och montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller överstiger angiven debiteringsperiod
  • användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggnings fel
  • blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?