Sotningstaxa

För utförande av sotnings- och rensningsarbete enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor uttas i Älmhults kommun avgifter enligt denna taxa, antagen av Kommunfullmäktige 2023-06-19 §90.

Läs mer om sotning här

Taxa rengöring

1. Objekt i Småhus

Taxa rengöring


Exklusive moms

Inklusive moms

Timersättning, kronor från 2023-06-19

464

580

Minutersättning, kronor från 2023-06-19

7,73

10

1.1 Grundavgift

Grundavgift


Grundavgift

Objektstid

Exklusive moms

Inklusive moms

1.1.1

Helårsbebott

16,95

131

164

1.1.2

Fritidsbostad

25,95

201

251

1.2 Objekt

Objekt


Objekt

Objektstid

Exklusive moms

Inklusive moms

1.2.1

Värmepanna olja

32,00

247

309

1.2.2

Miljögodkänd

32,00

247

309

1.2.3

Värmepanna fast bränsle

32,00

247

309

1.2.4

Miljögodkänd

35,00

271

338

1.2.5

Lokaleldstad 1:a

32,00

247

309

1h.2.6

Lokaleldstad därefter

25,00

193

242

1.3 Tilläggsavgift

Tilläggsavgift


Tilläggsavgift

Objektstid

Exklusive moms

Inklusive moms

1.3.1

Förbindelsekanal 1,0-2,5 meter

3,84

30

37

1.3.2

Förbindelsekanal 2,6-5,0 meter

9,48

73

92

2. Övriga objekt

Övriga objekt


Övriga objekt

Objektstid

Exklusive moms

Inklusive moms

2.1

Inställelseavgift

20,00

155

193

2.2.1

Värmepanna -50 Mcal/h

32,00

247

309

2.2.2

Värmepanna 51-100 Mcal/h

46,94

363

454

2.2.3

Värmepanna 101-150 Mcal/h

54,43

421

526

2.2.4

Värmepanna 151-200 Mcal/h

62,49

483

604

2.2.5

Värmepanna 201-250 Mcal/h

65,65

508

635

2.2.6

Värmepanna 251-300 Mcal/h

70,36

544

680

2.3.1

Sidopanna -50 Mcal/h

16,18

125

156

2.3.2

Sidopanna 51-100 Mcal/h

29,47

228

285

2.3.3

Sidopanna 101-150 Mcal/h

36,96

286

357

2.3.4

Sidopanna 151-200 Mcal/h

45,02

348

435

2.3.5

Sidopanna 201-250 Mcal/h

48,18

373

466

2.3.6

Sidopanna 251-300 Mcal/h

52,89

409

511

2.4

Separat rökkanal

4,00

31

39

2.5

Rengöring av imkanal i storkök och motsvarande

Timtaxa per påbörjad 15min


3. Övrigt

Övrigt


Övrigt

Objektstid

Exklusive moms

Inklusive moms

3.1

Hämtning av stege

6,00

46

58

3.2

Administrationsavgift

9,00

70

87

3.3

Timersättning

60,00

464

580

3.4

Extra inställelseavgift

30,00

232

290

Taxa brandskyddskontroll

Taxa brandskyddskontroll


Exklusive moms

Inklusive moms

Timersättning, kronor från 2023-06-19

731

914

Minutersättning, kronor från 2023-06-19

12,18

15

4. Brandskyddskontroll, tillkommer grundavgift eller inställelseavgift (1.1 alt 2.1)

Brandskyddskontroll, tillkommer grundavgift eller inställelseavgift (1.1 alt 2.1)


Brandskyddskontroll, tillkommer grundavgift eller inställelseavgift (1.1 alt 2.1)

Objektstid

Exklusive moms

Inklusive moms

4.1

Kontroll 1:a objekt värmepanna

49,00

597

746


Kontroll 2:a objekt samma skorsten

20,00

244

305


Kontroll 3:a objekt ny skorsten

30,00

366

457

4.2

Kontroll 1:a lokaleldstad

39,00

475

594


Kontroll 2:a lokaleldstad

15,00

183

228


Kontroll 2:a lokaleldstad ny skorsten

25,00

305

381

4.3

Imkanal i storkök och motsvarande

Timtaxa per påbörjad 15min


5. Övrigt

Övriga avgifter


Övrigt

Objektstid

Exklusive moms

Inklusive moms

5.1

Hämtning av stege

6,00

73

91

5.2

Administrationsavgift

9,00

110

137

5.3

Timersättning

60,00

731

914

5.4

Extra inställelseavgift

30,00

366

457

6. Särskilda bestämmelser

6.1 Vid tillfällen då man inte får tillträde i fastigheten eller inte avbokat i tid utgår ersättning enligt grundavgift och administrationsavgift.

6.2 Vid tillfällen då brandskyddskontroll och sotning genomförs samtidigt används faktorn 1,5 för grundavgiften eller inställelseavgiften.

6.3 Om vid utförande av arbeten enligt ovan undantagsförhållanden föreligger genom avvikelse av nedan angivna slag, uttages ersättning per man och minut med pris som anges.

  • sådan placering av objektet att rensluckorna är svåråtkomliga – anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användningen av standardverktyg
  • för sotningens genomförande erforderliga demontering och montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller överstiger angiven debiteringsperiod
  • användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggnings fel
  • blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?