Avgifter för upplåtelse av allmän plats - torghandel, matvagnar, marknad, uteserveringar, reklam

Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Älmhults kommun (gäller fr o m 2023-01-01)

Saluplats ordinarie

Skriv tabellbeskrivning här

Typ av saluplats

Avgift

Fast saluplats, högst 12 kvadratmeter
(el-anslutning ingår i priset)

2 500 kronor/kalenderår*

Fast saluplats, 12-40 kvadratmeter
(el-anslutning ingår i priset)

5 000 kronor/kalenderår*

Tillfällig saluplats, högst 12 kvadratmeter
(el-anslutning ingår i priset)

150 kronor/dag*

Tillfällig saluplats, 12-40 kvadratmeter
(el-anslutning ingår i priset)

300 kronor/dag*

*För föreningar registrerade i Älmhults kommun utgår ingen avgift

Saluplats marknadsdagar

Skriv tabellbeskrivning här

Typ av saluplats/tillägg

Avgift

Lösplats 3 löpmeter (cirka 9 kvadratmeter)

300 kronor/dag*

El 220 V

50 kronor/dag*

El 380 V

75 kronor/dag*

För bil bakom marknadsståndet

50 kronor/dag*

*För föreningar registrerade i Älmhults kommun utgår ingen avgift

Julgransförsäljning

Skriv tabellbeskrivning här

Saluplats

Avgift

Saluplats för julgransförsäljning

400 kronor/säsong*

*För föreningar registrerade i Älmhults kommun utgår ingen avgift

Matvagnar

Skriv tabellbeskrivning här

Period

Avgift

Helår

18 000 kronor/kalenderår

Sommarsäsong, 1 april - 30 september

2 000 kronor/månad

Vintersäsong, 1 oktober - 31 mars

1 300 kronor/månad

Enskild dag

500 kronor/dag

Uteservering

Skriv tabellbeskrivning här

Period

Avgift

1 april - 30 september

80 kronor/säsong och kvadratmeter

1 oktober - 31 mars

50 kronor/säsong och kvadratmeter

Reklamplats

Skriv tabellbeskrivning här

Period

Avgift

Tillfällig reklam

100 kronor/vecka och plats

Fast reklam

450 kronor/kvadratmeter reklamyta/år

Cirkus, tivoli, marknad

Skriv tabellbeskrivning här

Ort

Avgift

Älmhult

500 kronor/dag

Övriga orter

300 kronor/dag

Festivaltaxa

Skriv tabellbeskrivning här

Saluplats, el, etcetera

Avgift

Street food samt saluplats upp till 3 meter

500 kronor/dag

Street food samt saluplats mellan 3 och 7 meter

1 000 kronor/dag

Street food extra löpmeter

100 kronor/dag

Tivoli, hoppborg, lekutrustning m m

850 kronor/dag

Markyta utan försäljning, t ex informations­platser, reklam

250 kronor/plats och dag

El-anslutning street food

200 kronor/dag

El-anslutning saluplats samt tivoli, hoppborg, lekutrustning m m

100 kronor/dag

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?