Föreningar och föreningsliv

I Älmhults kommun finns ett rikt föreningsliv. Det finns aktiviteter för alla, ung som gammal, inom både kultur och fritid.

Föreningsregister

Du hittar alla föreningar i vårt föreningsregister. Du som är registrerad användare kan logga in och uppdatera föreningens uppgifter. Har du frågor eller vill registrera dig som användare kontakta Kultur- och fritidsavdelningen.

Föreningsregister Älmhults kommun Länk till annan webbplats.

fritid@almhult.se

Hyra lokal

Kommunens idrottsanläggningar går att boka för idrott, möten eller barnkalas. Kommunens webbokning ger dig möjlighet att se befintliga lokaler, söka lediga tider och skicka en bokningsförfrågan. Tänk på att du måste vara minst 18 år för att göra en bokning.

Bokningssystem för att hyra lokal Älmhults kommun Länk till annan webbplats.

Läs mer om att hyra Älmhults kommuns idrottslokaler

Sök föreningsbidrag

Den ideella föreningsverksamheten är viktig för att vi alla ska kunna ha en aktiv och bra fritid. Föreningsverksamheten är också viktig i arbetet med att skapa en meningsfull fritid för ungdomar. Därför stödjer kommunen föreningslivet genom att ge bidrag till olika typer av föreningsverksamhet. Föreningsbidrag ges inte till en affärsmässig verksamhet.

Vad är föreningsbidrag?

Kommunen betalar ut bidrag för olika typer av föreningsaktiviteter. Reglerna för bidrag beslutas av kultur- och fritidsnämnden respektive socialnämnden.

Villkor för bidrag inom kultur- och fritidsnämnden

För att kunna söka bidrag ska föreningen bland annat:

 • Vara hemmahörande och verksam i Älmhults kommun
 • Vara ansluten till riksorganisation som får årligt stöd från Ungdomsstyrelsen, Riksidrottsförbundet eller något statligt verk
 • Ha ett organisationsnummer från Skatteverket
 • Vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer

För fullständig lista över de villkor som gäller, se bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsnämnden:
Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser för föreningar i Älmhults kommun Pdf, 651.6 kB.

Villkor för bidrag inom socialnämnden

För att kunna söka bidrag hos socialnämnden ska föreningen:

 • Vara hemmahörande och verksam i Älmhults kommun
 • Ha som huvudsyfte att arbeta inom olika stödformer riktade till målgrupper inom socialnämndens område
 • Ha en vald styrelse och antagna stadgar
 • Ha årsmöte där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse godkänns
 • Årligen skicka in årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll) samt redovisa antal medlemmar. Handlingar ska vara socialförvaltningen tillhanda omgående efter föreningens årsmöte dock senast den 1 maj. Föreningar som har brutet räkenskapsår, ska senast den 1 oktober skicka in handlingarna.

Förening som inte är hemmahörande i kommunen kan söka bidrag hos socialnämnden om nämnden bedömer att föreningen bedriver en verksamhet som riktar sig till, eller i övrigt är till nytta för, boende i Älmhults kommun.

Vilka bidrag kan en förening söka?

 • startbidrag
 • aktivitetsstöd
 • anläggningsbidrag
 • ledarutbildningsbidrag
 • föreningslönebidrag
 • investeringsbidrag
 • bidrag till kulturarrangemang
 • bidrag till studieförbund

Ansökan

I ansökan om föreningsbidrag ska föreningen beskriva vad bidraget ska användas till. Föreningen ska beskriva syfte och mål med verksamheten samt vilken målgrupp som föreningen vänder sig till. Ansökan görs via länken nedan.

Så söker du föreningsbidrag

Föreningar i Älmhults kommun kan ansöka om bidrag direkt via kommunens
e-tjänster.

Sök bidrag till kulturarrangemang

Bidraget kan sökas av föreningar och studieförbund som anordnar offentliga program med kulturellt innehåll riktade till allmänheten. Syftet med bidraget är att stödja ett rikt och allsidigt utbud av kulturprogram i Älmhults kommun som är öppet för kommunens invånare.

Bidraget kan sökas av föreningar, grupper och enskilda, och ges till kulturarrangemang över hela det konstnärliga området: musik, teater, film, dans, konst med mera. Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och bygga på ideellt arbete.

Ansök om arrangemangsbidrag Länk till annan webbplats.

Arrangemangsbidrag nationaldagsfirande

Bidraget ska hjälpa föreningar att tillsammans arrangera nationaldagsfirande på hemorten, i Älmhults kommun. Arrangemanget ska innehålla delar som gör att det kan benämnas som nationaldagsfirande, till exempel flagghissning, nationalsång och tal. Maxbelopp att söka är 1 500 kr per ort.

Ansökan om arrangemangsbidrag - Nationaldagsfirande Länk till annan webbplats.

Lotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar Älmhults kommun endast för så kallad registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Vem får starta ett lotteri?

Ideella föreningar med hemvist i Älmhults kommun kan få tillstånd att anordna lotteri. Enligt lotterilagen 15§ måste man uppfylla följande krav:

 • Har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet
 • Har stadgar och en vald styrelse
 • Inte vägrar någon inträde som medlem
 • För sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Tillstånd eller registrering?

Det finns två typer av lotteritillstånd att söka samt en variant som är tillståndsfri.

Tillfälligt lotteritillstånd ettårigt § 16

Det tillfälliga ettåriga lotteritillståndet söker ni för enstaka, stora lotterier som överstiger 20 basbelopp.

Lotteriregistrering treårigt §17

Om din förening vill ordna ett eller flera lotterier över en treårsperiod, där det totala insatsbeloppet för alla lotterier inte överstiger 20 basbelopp.

Tillståndsfria lotterier §19 och §20

Ideella föreningar behöver inte tillstånd att anordna lotteri om det sker i samband med en offentlig tillställning/arrangemang inom ett avgränsat område där tillställningen/arrangemanget är huvudattraktionen och lotteriet ett inslag. Till exempel marknader, tivoli, idrottsevenemang.

Ansökan och avgifter

Ansökan sker i en separat e-tjänst. Med ansökan ska det finnas stadgar, verksamhetsberättelse samt protokollsutdrag med föreningens beslut att anordna lotteri samt förslag på lotteriföreståndare.

För tillstånd §16 och registrering §17 skickar vi ut inbetalningskort på 300 kr.

Start av lotteri och redovisning

Start av lotteri skickas in vid varje nytt lotteri vid lotteriregistrering. Redovisning skickas in senast två månader efter sista försäljningsdagen.

Andra typer av lotterier

All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Spelinspektionen Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?