Ryfors skola

Byggnad och skolgård Ryfors skola

Ryfors skola är en mindre skolenhet i Älmhults kommun med runt 100 elever ifrån förskoleklass till årskurs 6.

Ryfors skola ligger i en fantastisk naturskön miljö med stora möjligheter till uteklassrum. Ryfors ligger cirka 15 minuters bilväg ifrån Älmhults centrum.

Skolan har stora lokaler och gott om plats till att bedriva en effektiv undervisning med god måluppfyllelse. Skolan har en väldigt hög behörighet på lärarpersonalen. På skolan har vi också en förstelärare inom Systematiskt kvalitetsarbete för att säkra en god kvalitet på arbetet som vi genomför.

Elever i fokus

På Ryfors skola arbetar vi bland annat med det kooperativa lärandet där eleverna är i fokus. Eleverna får samarbeta och får tydliga roller, genom en klar struktur blir varje enskild elev en viktig del i undervisningen. Vi skapar ett demokratiskt klassrum med aktiva elever som stöttar varandra.

Många av våra lärare har gått kurs i STL vilket är en vetenskapligt beprövad strategi som handlar om att skriva sig till lärande. Även denna metod ökar lusten för ett aktivt lärande genom att kombinera pedagogik och digitala verktyg.

Är du nyfiken på Ryfors skola är du välkommen att besöka vår blogg som ständigt uppdateras med nya spännande saker ifrån vår dagliga verksamhet.

Blogg Ryfors skola Länk till annan webbplats.

Schema Ryfors skola

Här kan du ta del av schema för våra olika klasser.

Schema Ryfors skola Länk till annan webbplats.

Skolplikt och frånvaro

Från förskoleklass har alla elever i grundskola skolplikt. Det innebär att de har rätt och skyldighet att ta del av undervisningen.

Anmäla frånvaro

Vid sjukdom eller kortare frånvaro av annat slag, exempelvis tandläkarbesök, måste frånvaron anmälas till skolan. Som vårdnadshavare sjukanmäler och anmäler du ditt barns frånvaro via Skolportalen eller via appen IST Home skola. Inloggning sker via BankID.

Om du inte har BankID anmäler du frånvaro via ditt barns skolexpedition, se kontaktuppgifter nedan.

Skolportalen Älmhults kommun

Elevers ledighet

Det är viktigt för ditt barn att vara i skolan så mycket som möjligt. En elev kan dock få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Ansök om ledighet i god tid. Ledigheter längre än tio dagar beslutas av rektor.

Ansökan om ledighet för skolan Länk till annan webbplats.

Fritidshem Ryfors skola

På skolan finns en fritidsverksamhet som många av våra elever går till efter skoldagens slut. Fritidsverksamheten arbetar efter ett årshjul med olika temaområde.

App för att hantera schema och frånvaro

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider.

Regelverk skola och fritidshem

Vår verksamhet regleras av flera dokument som tagits fram på nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap och tydliga krav.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för en lärmiljö som elever kan utvecklas positivt i. Från och med förskoleklass upp till och med gymnasiet består elevhälsan av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. Ofta arbetar också andra i hälsoarbetet, i och utanför skolan.

Läs mer om elevhälsa i Älmhults kommun

Telefonnummer Elevhälsa Ryfors skola

Telefonnummer till elevhälsan på Ryfors skola

Ansvarig

Telefonnummer

Veronica Rostkurator

0476-64 24 25

Caroline Anderssonskolsköterska

0476-64 24 10

Hitta matsedel

Skolskjuts

Du som går i kommunal grundskola kan ha rätt till skolskjuts. Här har vi samlat all information om skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts

Modersmål

Barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan från och med årskurs 1.

Läs mer om modersmål

Kontakta Ryfors skola

Här hittar du kontaktuppgifter till Ryfors skola.

Charlotta Gustafsson, rektor

Skolexpedition

Postadress Ryfors skola

Ryfors skola 1
343 97 Älmhult

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?