Gemöskolan

Byggnad och skolgård Gemöskolan

Gemöskolan är en tvåparallellig F-6 skola i Älmhult med cirka 300 elever.

Skolans läge mitt i centrum ger oss rika möjligheter att ta del av Älmhults utbud av både natur och kultur.

På skolan arbetar vi nära varandra i arbetslag och vi tror på att alla elever kan och vill lyckas. Vi bygger vår verksamhet på eleven i centrum, vilket skapar en stark gemenskap och en trygg skolmiljö. Språket är nyckeln till kunskap, och vi använder ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Schema Gemöskolan

Här kan du ta del av schema för Gemöskolans olika klasser.

Schema Gemöskolan Länk till annan webbplats.

Skolplikt och frånvaro

Från förskoleklass har alla elever i grundskola skolplikt. Det innebär att de har rätt och skyldighet att ta del av undervisningen.

Anmäla frånvaro

Vid sjukdom eller kortare frånvaro av annat slag, exempelvis tandläkarbesök, måste frånvaron anmälas till skolan. Som vårdnadshavare sjukanmäler och anmäler du ditt barns frånvaro via Skolportalen eller via appen IST Home skola. Inloggning sker via BankID.

Om du inte har BankID anmäler du frånvaro via ditt barns skolexpedition, se kontaktuppgifter nedan.

Skolportalen Älmhults kommun

Elevers ledighet

Det är viktigt för ditt barn att vara i skolan så mycket som möjligt. En elev kan dock få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Ansök om ledighet i god tid. Ledigheter längre än tio dagar beslutas av rektor.

Ansökan om ledighet för skolan Länk till annan webbplats.

Fritidshem Gemöskolan

Fritidshemmet på Gemöskolan består av tre avdelningar, Rubinen och Safiren för elever i årskurs F-2 och Glim för elever i årskurs 3-6. Fritidspersonalen är även verksam i skolan och är tillsammans med eleverna under hela skoldagen.

Vårt mål på Gemöskolans fritidshem är att varje barn ska känna sig respekterad, trygg och omtyckt samt kunna känna tillit till sig själv och andra.

App för att hantera schema och frånvaro

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider.

Telefonnummer avdelningar på fritidshem

Avdelningar på Gemöskolan

Avdelning

Telefonnummer

Rubinen F-2A

0476-551 12

Safiren F-2B

0476-552 85

Glim åk 3-6

0476-552 05

Regelverk skola och fritidshem

Vår verksamhet regleras av flera dokument som tagits fram på nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap och tydliga krav.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för en positiv lärmiljö som eleverna kan utvecklas i. Från och med förskoleklass upp till och med gymnasiet består elevhälsan av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. Ofta arbetar också andra i hälsoarbetet, i och utanför skolan.

Läs mer om elevhälsa i Älmhults kommun

Telefonnummer Elevhälsa Gemöskolan

Telefonnummer till elevhälsan på Gemöskolan

Ansvarig

Telefonnummer

Ida Gustafsson, kurator

0476-555 72

Annette Ekström, skolsköterska

0476-555 26

Hitta matsedel

Skolskjuts

Du som går i kommunal grundskola kan ha rätt till skolskjuts. Här har vi samlat all information om skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts

Modersmål

Barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan från och med årskurs 1.

Läs mer om modersmål

Kontakta Gemöskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till Gemöskolan.

Anna Wilhelmsson Hallum, rektor

Maria Lindbäck, tf biträdande rektor

Skolexpedition

Postadress Gemöskolan

Box 501
343 23 Älmhult

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?