Liatorps skola

Byggnad och skolgård Liatorps skola och förskola

Liatorps skola är en F-3 skola mitt i Liatorp omgiven av vacker natur. Skolan och förskolan ligger vägg i vägg och har en gemensam utemiljö som inbjuder till lek och rörelse.

Vår skola arbetar målinriktat med elevernas språk- och läsutveckling. Från förskoleklass arbetar eleverna med Skriva sig till lärande (STL). Modellen är vetenskapligt beprövad och stödjer lärares undervisning och ökar elevers lärande. STL förenar framgångsfaktorer för lärande med digital teknik.

Skolan arbetar också med kooperativt lärande. Genom att använda tydliga strategier och strukturer organiseras lärsituationer där eleverna tränar på att samarbeta och utveckla sina kunskaper.

Vår verksamhet och utveckling drivs framåt med hjälp av ett nära samarbete och engagemang mellan elever, vårdnadshavare och personal.

Läs gärna mer om vår verksamhet på vår blogg:

liatorpskola.vibloggar.nu Länk till annan webbplats.

Schema Liatorps skola

Här kan du ta del av schema för våra olika klasser.

Schema Liatorps skola Länk till annan webbplats.

Skolplikt och frånvaro

Från förskoleklass har alla elever i grundskola skolplikt. Det innebär att de har rätt och skyldighet att ta del av undervisningen.

Anmäla frånvaro

Vid sjukdom eller kortare frånvaro av annat slag, exempelvis tandläkarbesök, måste frånvaron anmälas till skolan. Som vårdnadshavare sjukanmäler och anmäler du ditt barns frånvaro via Skolportalen eller via appen IST Home skola. Inloggning sker via BankID.

Om du inte har BankID anmäler du frånvaro via ditt barns skolexpedition, se kontaktuppgifter nedan.

Skolportalen Älmhults kommun

Elevers ledighet

Det är viktigt för ditt barn att vara i skolan så mycket som möjligt. En elev kan dock få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Ansök om ledighet i god tid. Ledigheter längre än tio dagar beslutas av rektor.

Ansökan om ledighet för skolan Länk till annan webbplats.

Fritidshem Liatorps skola

Liatorps fritidshem har sin verksamhet i lokaler på skolan och en utomhusmiljö som inbjuder till olika aktiviteter. Fritidshemmet ligger nära fotbollsplan, lekplats och skog. Eleverna erbjuds olika aktiviteter under veckan och lärandet utgår från ett årshjul med olika temaområden, där målen är satta efter läroplanen.

App för att hantera schema och frånvaro

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider.

Telefonnummer fritidshem Liatorps skola

Avdelningar på Liatorps skola

Avdelning

Telefonnummer

Liatorp skola och fritidshem

0476-550 15

Regelverk skola och fritidshem

Vår verksamhet regleras av flera dokument som tagits fram på nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap och tydliga krav.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för en lärmiljö som elever kan utvecklas positivt i. Från och med förskoleklass upp till och med gymnasiet består elevhälsan av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. Ofta arbetar också andra i hälsoarbetet, i och utanför skolan.

Läs mer om elevhälsa i Älmhults kommun

Telefonnummer Elevhälsa Liatorps skola

Telefonnummer till elevhälsan på Liatorps skola

Ansvarig

Telefonnummer

Sara Pettersson, kurator

0476-551 75

Marie Pripp, skolsköterska

0476-64 30 81

Hitta matsedel

Skolskjuts

Du som går i kommunal grundskola kan ha rätt till skolskjuts. Här har vi samlat all information om skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts

Modersmål

Barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan från och med årskurs 1.

Läs mer om modersmål

Kontakta Liatorps skola

Här hittar du kontaktuppgifter till Liatorps skola.

Lena Andersson, rektor

Skolexpedition

Postadress Liatorps skola

343 74 Älmhult

Besöksadress Liatorps skola

Värpeshultsvägen 12
343 74 Liatorp

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?