Klöxhultsskolan

Skolbyggnad med cykelställ framför

Klöxhultsskolan är en F-6 skola i centrala Älmhult. I samma skolbyggnad finns även Montessoriskolan och anpassad grundskola.

Schema Klöxhultsskolan

Här kan du ta del av schema för Klöxhultsskolans olika klasser.

Schema Klöxhultsskolan Länk till annan webbplats.

Skolplikt och frånvaro

Från förskoleklass har alla elever i grundskola skolplikt. Det innebär att de har rätt och skyldighet att ta del av undervisningen.

Anmäla frånvaro

Vid sjukdom eller kortare frånvaro av annat slag, exempelvis tandläkarbesök, måste frånvaron anmälas till skolan. Som vårdnadshavare sjukanmäler och anmäler du ditt barns frånvaro via Skolportalen eller via appen IST Home skola. Inloggning sker via BankID.

Om du inte har BankID anmäler du frånvaro via ditt barns skolexpedition, se kontaktuppgifter nedan.

Skolportalen Älmhults kommun

Elevers ledighet

Det är viktigt för ditt barn att vara i skolan så mycket som möjligt. En elev kan dock få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Ansök om ledighet i god tid. Ledigheter längre än tio dagar beslutas av rektor.

Ansökan om ledighet för skolan Länk till annan webbplats.

Fritidshem Klöxhultsskolan

På Klöxhultsskolan finns fritidshemmen Arken (A-enheten), Växthuset (B-enheten), Himlavalvet (C-enheten) samt Oasenklubben (åk 3-6). De elever med behov av fritidsomsorg på Grundsärskolan F-6 är integrerade i skolans fritidshem.

Bökhultslägret

De två första veckorna på sommarlovet flyttar fritidshemmen ut all sin verksamhet till underbara Bökhult. Sommarlägret är mycket uppskattat av både elever och vårdnadshavare.

Planeringsdagar 2023

Klöxhultsskolans fritidshem har stängt för planeringsdagar måndagen den 9 januari 2023 och onsdag den 17 maj 2023.

App för att hantera schema och frånvaro

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider.

Telefonnummer Klöxhultsskolans fritidshem

Avdelningar på Klöxhultsskolans fritidshem

Avdelning

Telefonnummer

Växthuset

0476-553 42

Arken

0723-95 52 75

Himlavalvet

0476-552 91

Montessori

0476-550 18

Oasenklubben

0766-97 06 24

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för en lärmiljö som elever kan utvecklas positivt i. Från och med förskoleklass upp till och med gymnasiet består elevhälsan av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. Ofta arbetar också andra i hälsoarbetet, i och utanför skolan.

Läs mer om elevhälsa i Älmhults kommun

Telefonnummer Elevhälsa Klöxhultsskolan

Telefonnummer till elevhälsan på Klöxhultsskolan

Ansvarig

Telefonnummer

Sophie Hansson, kurator

0476-552 59,  0703-39 52 59

Caroline Andersson, skolsköterska F-3

0476-64 24 10

Anne Wedin, skolsköterska 4-6

0476-553 43

Hitta matsedel

Skolskjuts

Du som går i kommunal grundskola kan ha rätt till skolskjuts. Här har vi samlat all information om skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts

Modersmål

Barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan från och med årskurs 1.

Läs mer om modersmål

Planeringsdagar 2023-2024

Fredag 10 augusti 2023
Måndag 14 augusti 2023
Måndag 8 januari 2024
Onsdag 8 maj 2024. Fritids är öppet på morgonen denna dag.

Kontakta Klöxhultsskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till Klöxhultsskolan.

Fredrik Ljung, rektor F-3

Pernilla Ekblad, rektor 4-6

Elisabeth Lindén, rektor fritidshem

Skolexpedition

Postadress Klöxhultsskolan

Box 501
343 23 Älmhult

Besöksadress Klöxhultsskolan

Västra Ringvägen 2
343 23 Älmhult

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?