Anpassad grundskola

Byggnad och skolgård Klöxhultsskolan

Anpassad grundskola finns på Klöxhultsskolan för elever i årskurs 1-6 och på Linnéskolan för elever i årskurs 7-9.

Vad är anpassad grundskola?

Anpassad grundskola är egen skolform som arbetar efter särskild läroplan. Skolformen är anpassad till de elever som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. För att bli mottagen måste en utredning göras. Utredningen består av en pedagogisk, social, medicinsk bedömning samt en psykologbedömning. Utredningen måste visa på att eleven tillhör målgruppen för anpassad grundskola.

Efter förmåga kan elever även läsa efter grundskolans läroplan i ett eller flera ämnen.

Individintegrerade elever benämns de elever vilka är mottagna i anpassad grundskola och läser efter särskild kursplan men undervisas i en grundskoleklass. Grundskolans personal får handledning av kommunens specialpedagog.

Skolplikt och frånvaro

Från förskoleklass har alla elever i grundskola skolplikt. Det innebär att de har rätt och skyldighet att ta del av undervisningen.

Anmäla frånvaro

Vid sjukdom eller kortare frånvaro av annat slag, exempelvis tandläkarbesök, måste frånvaron anmälas till skolan. Som vårdnadshavare sjukanmäler och anmäler du ditt barns frånvaro via Skolportalen eller via appen IST Home skola. Inloggning sker via BankID.

Om du inte har BankID anmäler du frånvaro via ditt barns skolexpedition, se kontaktuppgifter nedan.

Skolportalen Älmhults kommun

Elevers ledighet

Det är viktigt för ditt barn att vara i skolan så mycket som möjligt. En elev kan dock få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Ansök om ledighet i god tid. Ledigheter längre än tio dagar beslutas av rektor.

Ansökan om ledighet för skolan Länk till annan webbplats.

Fritidshem årskurs 1-6

På Klöxhultsskolan tillhör eleverna Klöxhults fritidshem. Från och med 12 års ålder kan vårdnadshavare ansöka om plats på LSS fritids Lingonet.

App för att hantera schema och frånvaro

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider.

Telefonnummer avdelningar på fritidshem

Avdelningar på Klöxhultsskolans fritidshem

Avdelning

Telefonnummer

Växthuset

0476-553 42 

Arken

0723-95 52 75

Himlavalvet

0476-552 91

Montessori

0476-550 18

Oasenklubben

0766-97 06 24

Regelverk skola och fritidshem

Vår verksamhet regleras av flera dokument som tagits fram på nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap och tydliga krav.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för en lärmiljö som elever kan utvecklas positivt i. Från och med förskoleklass upp till och med gymnasiet består elevhälsan av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. Ofta arbetar också andra i hälsoarbetet, i och utanför skolan.

Läs mer om elevhälsa i Älmhults kommun

Telefonnummer Elevhälsa

Telefonnummer elevhälsan anpassad grundskola

Ansvarig

Telefonnummer

Sophie Hansson, kurator åk 1-6

0476-552 59,  0703-39 52 59

Cecilia Nordstrand, skolsköterska åk 1-6

0476-64 24 93

Bodil Claesson, kurator åk 7-9

0476-552 11

Gisella Johansson, skolsköterska åk 7-9

0476-554 22

Hitta matsedel

Skolskjuts

Du som går i kommunal grundskola kan ha rätt till skolskjuts. Här har vi samlat all information om skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts

Modersmål

Barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan från och med årskurs 1.

Läs mer om modersmål

Kontakta oss på anpassad grundskola

Ola Randau, rektor

Skolexpedition årskurs 1-6

Skolexpedition årskurs 7-9

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?