Skolval

Här hittar du information om skolval och hur du ansöker om byte av grundskola. Placering sker i mån av plats.

Val till förskoleklass

När ditt barn ska fylla 6 år, är det dags att lämna in önskemål om vilken skola ditt barn ska börja förskoleklass i. Förskoleklassen är obligatorisk och en del av skolplikten som numera är från förskoleklass till årskurs 9.

Om du inte gör ett aktivt val kommer ditt barn att placeras i en skola nära hemmet. Det innebär inte alltid att det är den skola som ligger närmast hemmet. Tänk också på att barnets samtliga vårdnadshavare ska godkänna ansökan. Besked om skolplacering skickas ut under vecka 9. 

Skolvalet är öppet mellan den 16 januari klockan 13.00 och stänger den 31 januari 2023.

Val till årskurs 7

Vårdnadshavare till elever som är folkbokförda i Älmhults kommun som ska börja årskurs 7 läsåret 2023–2024 kommer att bli inbjudna till att göra ett skolval.

Ditt barn har rätt till en placering i en skola i Älmhults kommun. Det är viktigt att ni aktivt gör ett skolval för att skolorna ska kunna göra en planering inför hösten med bland annat klassindelningar. Besked om skolplacering skickas ut under vecka 7.

Skolvalet öppnar den 16 januari klockan 13.00 och stänger den 31 januari 2023. Samtliga vårdnadshavarna godkänner ansökan.

Skolskjuts

Önskar du skolskjuts till ditt barn? Läs mer och ansök via den här sidan:
Skolskjuts Älmhults kommun

Ansökan för skolskjuts läsåret 2023-2024 öppnar den 11 april.

Byte av skola

Här kan du göra anmälan av in- och utflyttningsanmälan samt byte av skola.Anmälan av in- och utflyttningsanmälan samt byte av skola Länk till annan webbplats.

Vad gäller vid val av skola?

Val av skola för elever som bor i centralorten

I första hand erbjuds vald skola, men om det skulle vara fullt på en skola är det den relativa närheten som avgör placeringen. Se turordningsregler.

Val av skola för elever som bor utanför centralorten

Eleverna tillhör ett upptagningsområde som har en hänvisningsskola och det är till den som eleven har rätt att få skolskjuts. Om ni väljer en annan skola än hänvisningsskolan erbjuds plats på skolan och skolskjuts i mån av plats.

Om du redan går i en kommunal skola i Älmhult men vill välja en fristående skola kontaktar du skolan för anmälan enligt deras rutiner. Efter att den fristående skolan gett besked om antagning anmäler ni byte av skola.

Turordningsregler

Vårdnadshavarnas önskemål uppfylls så långt som möjligt i mån av plats. Däremot kan önskemål inte uppfyllas om det skulle innebära att en annan elev förlorar rätten till en skola nära hemmet.

Om det finns fler sökande än tillgängliga platser så fördelas platserna i den här turordningen:

  1. Barn med skyddade personuppgifter eller som av förvaltningen bedöms ha särskilda skäl
  2. Relativ närhet
  3. Syskonförtur

Relativ närhet

Principen om relativ närhet innebär att om två barn sökt till samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Exempel på hur relativ närhet tillämpas:

  • Elev 1 och elev 2 har sökt samma skola.
  • Elev 1 har 850 meter till sin alternativa skola och 700 meter till sin sökta skola. 850m-700m=150 m.
  • Elev 2 har 600 meter till sin alternativa skola och 500 meter till sin sökta skola. 600m-500m= 100 m.
  • Elev 1 kommer att få platsen. Elev 1 har längre till sin alternativa skola än elev 2.

Syskonförtur

Syskonförtur gäller för barn i förskoleklass, årskurs 1, 2, 3 och om syskonet går i högst årskurs 3. Vårdnadshavarna måste aktivt söka plats på den skolan som första barnet går på det läsåret ansökan gäller.

För att syskonförtur ska gälla måste ett av barnen vara inskrivet på den önskade skolan. Med syskon menas barn som bor i samma hushåll oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte och oavsett vårdnadshavare.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 30 jan kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?