Paradisskolan

Byggnad och skolgård Paradisskolan

Paradisskolan har varit igång sedan augusti 2020. Augusti 2022 ser vi fram emot att flytta in vår nya skola tillsammans med elever från Elmeskolan.

Just nu delar vi lokaler med Internationella skolan. Hösten 2022 ska våra nya lokaler vara klara i Västra Bökhult.

Om Paradisskolan

Under tiden som skolan är under uppbyggnad har vi lånat en avdelning på Internationella skolan vid Älmhults handelsplats. Vi har utrustat våra lokaler med fullvärdig skolutrustning och har ett högt fokus på goda målresultat.

I väntan på att vår nybyggda skola ska stå klar kan våra elever åka med undervisningsskjutsen som går ifrån Paradisområdet till Internationella skolan. Bussen avgår på morgonen strax innan skolstart och åker tillbaka när skoldagen är slut.

Kooperativt lärande

Skolan arbetar bland annat med kooperativt lärande där varje elev blir en viktig del av undervisningen. Eleverna får lära sig att ta ansvar samtidigt som de blir en viktig del av ett samarbetsklimat i ett demokratiskt klassrum. Eleverna har ett högt inflytande i sin inlärningsprocess.

Skolplikt och frånvaro

Från förskoleklass har alla elever i grundskola skolplikt. Det innebär att de har rätt och skyldighet att ta del av undervisningen.

Anmäla frånvaro

Vid sjukdom eller kortare frånvaro av annat slag, exempelvis tandläkarbesök, måste frånvaron anmälas till skolan. Som vårdnadshavare sjukanmäler och anmäler du ditt barns frånvaro via Skolportalen eller via appen IST Home skola. Inloggning sker via BankID.

Om du inte har BankID anmäler du frånvaro via ditt barns skolexpedition, se kontaktuppgifter nedan.

Skolportalen Älmhults kommun

Elevers ledighet

Det är viktigt för ditt barn att vara i skolan så mycket som möjligt. En elev kan dock få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Ansök om ledighet i god tid. Ledigheter längre än tio dagar beslutas av rektor.

Ansökan om ledighet för skolan Länk till annan webbplats.

Fritidshem Paradisskolan

Skolans fritidsavdelning som arbetar med våra elever både innan och efter skoldagens slut, jobbar efter läroplanens mål och enligt ett rullande årshjul med olika teman.

App för att hantera schema och frånvaro

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider.

Regelverk skola och fritidshem

Vår verksamhet regleras av flera dokument som tagits fram på nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap och tydliga krav.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för en lärmiljö som elever kan utvecklas positivt i. Från och med förskoleklass upp till och med gymnasiet består elevhälsan av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. Ofta arbetar också andra i hälsoarbetet, i och utanför skolan.

Läs mer om elevhälsa i Älmhults kommun

Hitta matsedel

Läsårstider 2021-2022

Vårtermin

Tisdag 11 januari – fredag 10 juni 2022

  • Sportlov vecka 8
  • Studiedag onsdag 16 mars
  • Påsklov vecka 15
  • Lovdag fredag 27 maj

Kompetensutvecklings- och planeringsdagar vårtermin 2022

  • Måndag 10 januari
  • Onsdag 16 mars
  • Måndag 13 juni – torsdag 16 juni

Beslut om läsårstider fattas enligt gällande delegeringsordning.

Läs mer läsårstider

Skolskjuts

Du som går i kommunal grundskola kan ha rätt till skolskjuts. Här har vi samlat all information om skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts

Modersmål

Barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan från och med årskurs 1.

Läs mer om modersmål

Kontakta Paradisskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till Paradisskolan.

Charlotta Gustafsson, rektor

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 15 aug kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?