Paradisskolan

Paradisskolan byggnad

Paradisskolan har varit igång sedan augusti 2020. Augusti 2022 flyttade vi in i våra nya lokaler tillsammans med elever från Elmeskolan.

Vid skolstart fick eleverna äntligen kliva in i den nya skolbyggnaden. En toppmodern F-6 skola i naturskön omgivning med skogen som en del av skolgården.

Om Paradisskolan

Vår nya skola kan ta emot cirka 800 elever från förskoleklass till och med årskurs sex. Byggnaden är i tre plan med entrén och matsalen som skolans mittpunkt där alla kan samlas. Vi har utrustat våra lokaler med fullvärdig skolutrustning och har ett högt fokus på goda målresultat.

Kooperativt lärande

Skolan arbetar bland annat med kooperativt lärande där varje elev blir en viktig del av undervisningen. Eleverna får lära sig att ta ansvar samtidigt som de blir en viktig del av ett samarbetsklimat i ett demokratiskt klassrum. Eleverna har ett högt inflytande i sin inlärningsprocess.

Skolplikt och frånvaro

Från förskoleklass har alla elever i grundskola skolplikt. Det innebär att de har rätt och skyldighet att ta del av undervisningen.

Anmäla frånvaro

Vid sjukdom eller kortare frånvaro av annat slag, exempelvis tandläkarbesök, måste frånvaron anmälas till skolan. Som vårdnadshavare sjukanmäler och anmäler du ditt barns frånvaro via Skolportalen eller via appen IST Home skola. Inloggning sker via BankID.

Om du inte har BankID anmäler du frånvaro via ditt barns skolexpedition, se kontaktuppgifter nedan.

Skolportalen Älmhults kommun

Elevers ledighet

Det är viktigt för ditt barn att vara i skolan så mycket som möjligt. En elev kan dock få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Ansök om ledighet i god tid. Ledigheter längre än tio dagar beslutas av rektor.

Ansökan om ledighet för skolan Länk till annan webbplats.

Fritidshem Paradisskolan

Skolans fritidsavdelning som arbetar med våra elever både innan och efter skoldagens slut, jobbar efter läroplanens mål och enligt ett rullande årshjul med olika teman.

App för att hantera schema och frånvaro

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider.

Regelverk skola och fritidshem

Vår verksamhet regleras av flera dokument som tagits fram på nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap och tydliga krav.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för en lärmiljö som elever kan utvecklas positivt i. Från och med förskoleklass upp till och med gymnasiet består elevhälsan av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. Ofta arbetar också andra i hälsoarbetet, i och utanför skolan.

Läs mer om elevhälsa i Älmhults kommun

Hitta matsedel

Skolskjuts

Du som går i kommunal grundskola kan ha rätt till skolskjuts. Här har vi samlat all information om skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts

Modersmål

Barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan från och med årskurs 1.

Läs mer om modersmål

Kontakta Paradisskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till Paradisskolan.

Postadress Paradisskolan

Kunskapsgatan 10
343 38 Älmhult

Charlotta Gustafsson, rektor

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?