Timplaner, nationella prov och betyg

Här hittar du information om timplaner, betyg och nationella prov.

Betyg

I årskurs 6-9 ger läraren betyg varje termin. Slutbetyget i årskurs 9 används för att söka vidare till gymnasieutbildningar.

Betyget består av fem godkända betygssteg (A-E), och ett icke godkänt betygssteg (F). I anpassad grundskola kan man få betyg, om eleven eller vårdnadshavare begär det.

Betyg på Skolverket Länk till annan webbplats.

Nationella prov

Syftet med de nationella proven är i första hand att bidra till en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, samt ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevens kunskaper.

Provdatum Skolverket 2021/2022 Länk till annan webbplats.

Timplaner

Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar per stadium. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan de olika ämnena.

Fördelningen av undervisningstiden mellan årskurserna beslutas lokalt. I Älmhult har vi en timplan för grundsärskolan och en timplan som är gemensam för alla kommunala grundskolor.

Läs mer om timplaner på Skolverkets webbsida.

Timplaner Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?