Modersmål

Barn och unga som har vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har möjlighet att få modersmålsundervisning i skolan.

Undervisningen är frivillig och sker utanför skoltid. Undervisning i ett språk startar om vårdnadshavare till minst fem elever anmäler intresse och det finns lärare i det aktuella språket.

Vad är modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och betygskriterier, man får alltså betyg i årskurs 6 till årskurs 9. Skriftliga omdömen lämnas varje termin för elever från årskurs 1 till årskurs 5. Rätten till modersmålsundervisning i skolan är reglerad i skollagen.

Varför skall man läsa modersmål?

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk.

I modersmålsundervisningen får eleverna möjlighet att samtala, lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Modersmålet är nyckeln till det kulturella arvet med litteratur, musik, traditioner och mycket annat som hjälper eleven att känna sina rötter.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?