Elmeskolan

Paradisskolan byggnad

Elmeskolan är en tvåparallellig F-6 skola i Älmhults kommun. Sedan hösten 2022 delar vi lokaler med Paradisskolan.

På Elmeskolan satsar vi på Elmemodellen, ett pedagogiskt arbetssätt där alla elever har tillgång till en egen arbetsplats med många anpassningar.

Elever och lärare på Elmeskolan flyttade till nybyggda Paradisskolan hösten 2022 och där delar vi lokaler med Paradisskolan. Skolskjuts går varje dag från centrala Älmhult upp till Paradisskolan i Västra Bökhult.

Schema Elmeskolan

Här kan du ta del av schema för Elmeskolans olika klasser.

Schema Elmeskolan Länk till annan webbplats.

Skolplikt och frånvaro

Från förskoleklass har alla elever i grundskola skolplikt. Det innebär att de har rätt och skyldighet att ta del av undervisningen.

Anmäla frånvaro

Vid sjukdom eller kortare frånvaro av annat slag, exempelvis tandläkarbesök, måste frånvaron anmälas till skolan. Som vårdnadshavare sjukanmäler och anmäler du ditt barns frånvaro via Skolportalen eller via appen IST Home skola. Inloggning sker via BankID.

Om du inte har BankID anmäler du frånvaro via ditt barns skolexpedition, se kontaktuppgifter nedan.

Skolportalen Älmhults kommun

Elevers ledighet

Det är viktigt för ditt barn att vara i skolan så mycket som möjligt. En elev kan dock få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Ansök om ledighet i god tid. Ledigheter längre än tio dagar beslutas av rektor.

Ansökan om ledighet för skolan Länk till annan webbplats.

Fritidshem Elmeskolan

Elmeskolans fritidshem har sin verksamhet i egna lokaler på skolan. Vi har tillgång till olika ämnessalar, till exempel bildsal och musiksal. Vår nybyggda skolgård inbjuder till lek och rörelse. På gångavstånd finns även Nya Haganäsbadet. Eleverna erbjuds aktiviteter i grupper under veckan och lärandet utgår från ett årshjul med olika fokusområden.

App för att hantera schema och frånvaro

Älmhults kommun använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron på fritids. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider.

Telefonnummer fritidshem Elmeskolan

Telefonnummer fritidshem Elmeskolan

Avdelning

Telefonnummer

Fritidshem Elmeskolan

0476-64 24 39

Regelverk skola och fritidshem

Vår verksamhet regleras av flera dokument som tagits fram på nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap och tydliga krav.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för en lärmiljö som elever kan utvecklas positivt i. Från och med förskoleklass upp till och med gymnasiet består elevhälsan av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. Ofta arbetar också andra i hälsoarbetet, i och utanför skolan.

Läs mer om elevhälsa i Älmhults kommun

Telefonnummer Elevhälsa Elmeskolan

Telefonnummer till elevhälsan på Elmeskolan

Ansvarig

Telefonnummer

Veronica Rost, kurator

0476-64 24 25

Carina Bolin, skolsköterska

0476-55 508

Hitta matsedel

Skolskjuts

Du som går i kommunal grundskola kan ha rätt till skolskjuts. Här har vi samlat all information om skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts

Modersmål

Barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan från och med årskurs 1.

Läs mer om modersmål

Kontakta Elmeskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till Elmeskolan.

Maria Eriksdotter, rektor

Skolexpedition

Postadress Elmeskolan

Box 501
343 23 Älmhult

Besöksadress Elmeskolan

Kunskapsgatan 10
343 38 Älmhult

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?