Välja eller byta skola

Här hittar du information om skolval och hur du ansöker om byte av grundskola. Placering sker i mån av plats.

Val till förskoleklass

När ditt barn ska fylla 6 år, är det dags att lämna in önskemål om vilken skola ditt barn ska börja förskoleklass i. Förskoleklassen är obligatorisk och en del av skolplikten som numera är från förskoleklass till årskurs 9.

Förskoleklass hösten 2024 klart

Nu är skolplaceringen efter skolvalet klar och eleverna som till hösten ska börja förskoleklass får reda på vilken skola de ska gå i. Information om skolstarten kommer respektive skola skicka ut längre fram i vår.

Logga in i e-tjänsten Mitt skolval för att se vilken skola ditt barn ska börja i.

Mitt skolval Länk till annan webbplats.

Skolskjuts

Om ditt barn har långt mellan skola och hemmet kan barnet ha rätt till skolskjuts. Ansökan är öppen från den 18 mars till den 30 april. Läs mer om skolskjutsregler och hur du ansöker här:

Ansökan skolskjuts

Fritidsplats

Om ditt barn idag har en plats på en förskola kommer barnet automatiskt att få en plats på det fritidshem där ditt barn har fått sin skolplacering. Placeringen på fritids gäller från vecka 32. Om ni inte har behov av fritidsplatsen så behöver den sägas upp. Eventuell uppsägning görs via e-tjänst på kommunens hemsida.

E-tjänst fritidshem Länk till annan webbplats.

Elever som ska börja årskurs 7

Barn som är skrivna i Älmhults kommun och går i en svensk grundskola och ska börja åk 7 hösten 2024, kommer att få en plats i årskurs 7 på Linnéskolan.

Barn som idag har en plats på Internationella skolan i Älmhult kommer att få fortsätta där i årskurs 7 hösten 2024 utan att göra ny ansökan.

Byte av skola

Om du önskar en annan skolplacering än den du fick för ditt barn vid val av skola kan du ansöka om att få byta skola. Ansökan om att få byta skola kan göras under hela läsåret.
Anmälan av in- och utflyttningsanmälan samt byte av skola Länk till annan webbplats.

Nyinflyttad

Ska du flytta till Älmhults kommun skickar du in en anmälan om inflyttning till kommunen.

Anmälan av in- och utflyttningsanmälan samt byte av skola Länk till annan webbplats.

Flytta från kommunen och skolan

Om elev flyttar från kommunen och skolan behöver det anmälas till oss i Älmhults kommun.

Anmälan av in- och utflyttningsanmälan samt byte av skola Länk till annan webbplats.

Vad gäller vid val och byte av skola?

Val av skola för elever som bor i centralorten

I första hand erbjuds vald skola, men om det skulle vara fullt på en skola är det den relativa närheten som avgör placeringen. Se turordningsregler.

Val av skola för elever som bor utanför centralorten

Eleverna tillhör ett upptagningsområde som har en hänvisningsskola och det är till den som eleven har rätt att få skolskjuts. Om ni väljer en annan skola än hänvisningsskolan erbjuds plats på skolan och skolskjuts i mån av plats.

Om du redan går i en kommunal skola i Älmhult men vill välja en fristående skola kontaktar du skolan för anmälan enligt deras rutiner. Efter att den fristående skolan gett besked om antagning anmäler ni byte av skola.

Turordningsregler

Vårdnadshavarnas önskemål uppfylls så långt som möjligt i mån av plats. Däremot kan önskemål inte uppfyllas om det skulle innebära att en annan elev förlorar rätten till en skola nära hemmet.

Om det finns fler sökande än tillgängliga platser så fördelas platserna i den här turordningen:

  1. Barn med skyddade personuppgifter eller som av förvaltningen bedöms ha särskilda skäl
  2. Relativ närhet
  3. Syskonförtur

Relativ närhet

Principen om relativ närhet innebär att om två barn sökt till samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Exempel på hur relativ närhet tillämpas:

  • Elev 1 och elev 2 har sökt samma skola.
  • Elev 1 har 850 meter till sin alternativa skola och 700 meter till sin sökta skola. 850m-700m=150 m.
  • Elev 2 har 600 meter till sin alternativa skola och 500 meter till sin sökta skola. 600m-500m= 100 m.
  • Elev 1 kommer att få platsen. Elev 1 har längre till sin alternativa skola än elev 2.

Syskonförtur

Syskonförtur gäller för barn i förskoleklass, årskurs 1, 2, 3 och om syskonet går i högst årskurs 3 kommande läsår. Vårdnadshavarna måste aktivt söka plats på den skolan som första barnet går på det läsåret ansökan gäller.

För att syskonförtur ska gälla måste ett av barnen vara inskrivet på den önskade skolan. Med syskon menas barn som bor i samma hushåll oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte och oavsett vårdnadshavare.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?