Stenbrohults-Värpeshult i Liatorp

Utveckling av området för att möjliggöra en mer flexibel användning av marken.

En ICA-butik med en parkering med ett flertal bilar och träd omkring en höstdag med grå himmel.

Projektets vision

Visionen är att förbättra och anpassa området för att ge möjlighet till olika sätt att använda marken på.

Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en expansion av befintliga verksamheter och möjliggöra för fler verksamheter att kunna etablera sig i framtiden. Användningarna handel, centrum och natur föreslås i detaljplanen. En del av fastigheten Stenbrohults-Björnhult 1:3 inkluderas för att möjliggöra för fordonstrafik.

Tidsplan

Arbetet med att ta fram en detaljplan pågår. Detaljplanen beräknas vara klar 2024.

Läs mer om detaljplanen för Stenbrohults-Värpeshult 2:77 med flera här

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?