Solvikskajen

Just nu pågår planer för att omvandla den gamla sågverkstomten till ett unikt bostadsområde vid sjön Möckeln i Älmhults tätort.

Renderat vy över Solvikskajen, byggnader och broar 

Projektets vision

Här ger vi möjligheter till att skapa en unik boendemiljö av hög kvalitet med en blandning av bostadstyper. Vi planerar även för högre hus vilket innebär fler bostäder inom området. Det i sin tur kan skapa tillräckligt underlag för att mindre företag ska kunna etablera sig, som exempel café, restaurang och gym. Företagen bidrar till bekvämlighet för boende och besökare i området och när det blir mer liv och rörelse ökar också tryggheten.

Vår målsättning är att det nya området, i stadsdelen Möckeln, också ska göra sjön Möckeln mer tillgänglig för alla invånare och besökare. Attraktiva gröna miljöer med mötesplatser, strandpromenad, bryggor, stråk för gångare och cyklister lyfts in i ett tidigt stadie och blir en viktig del i detaljplanen.

gångbro som leder till byggnaderna på solvikskajen

Från bostadsområdet går en gångbro ut i Möckeln

Park mellan två av husen på Solvikskajen

En av parkerna mellan bostadshusen på Solvikskajen

Projektet syfte

Projektet ska möjliggöra blandad bebyggelse med huvudsakligen bostäder i attraktivt västläge vid sjön Möckeln. Attraktiva boendemiljöer, mötesplatser och allmänhetens tillgång till sjön har varit vägledande teman vid framtagande av detaljplanen.

I det framtagna förslaget föreslås cirka 350 bostäder, som till största delen utgörs av flerbostadshus, men även några flytande bostäder. Utöver bostäder planeras parker, strandpromenad, en gångbro, småbåtshamn och kallbadhus. Det finns också plats för småskaliga företag inom samtliga kvarter att driva verksamheter såsom restaurang, café, frisör och kontor.

Området kommer att bidra till att förstärka allmänhetens tillgång till sjön Möckeln och koppla ihop de naturområden som finns söder och norr om området idag.

Läs mer om detaljplanen för Sånnaböke 1:171 (Solvikskajen)

Tidsplan

Detaljplanen beräknas vara klar 2024.

Anmäl intresse för att bo eller bygga

Kontakta Trenäs Förvaltning AB
caroline.thagesson@trenas.se

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?