Blåsippan

Utifrån trafikmiljön runt området Blåsippan och IKEAs utvecklingsbehov har vi tagit fram ett förslag till ny detaljplan för området.

Renderad illustration över bygganden Blåsippan

Illustration av IKEA Range & Product Centre och byggnaden Backsippan

Projektets vision

Förändringen av området innebär att IKEA ges möjligheter att fortsätta utveckla sin verksamhet i ett bra geografiskt läge utifrån verksamhetens behov. Det innebär närhet till andra verksamheter inom koncernen och allmänna kommunikationsmöjligheter, främst Södra Stambanan och stations läget.

IKEA utvecklas ständigt och behovet av kontorsutrymme ökar, samtidigt som det behövs bra kopplingar mellan olika kontorsdelar inom Blåsippan 1 för att verksamheten ska kunna fungera effektivt. Projektet ger en ökad exploatering som kan möjliggöra en ökning upp till 500 arbetsplatser.

Projektets syfte

Älmhult växer och i vår samhällsplanering måste vi ge förutsättning för att våra företag ska kunna växa. Utifrån miljön runtomkring och IKEAs utvecklingsbehov har detta förslag till ny detaljplan tagits fram.

Syftet med projektet är också att möjliggöra en anslutning från Tulpanvägen till väg 120 (vägen mellan Älmhult och Traryd) för att skapa en hållbar trafikstruktur.

Läs mer om detaljplanen för området Blåsippan Länk till annan webbplats.

Tidsplan

Projektet är pågående och IKEA har börjat bygga. När bygget är färdigt påbörjas arbetet med att ansluta Tulpanvägen med väg 120 för att skapa en bättre trafikstruktur.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 30 jan kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?