Blåsippan

Utifrån trafikmiljön runt området Blåsippan och utvecklingsbehov som IKEA har är nu här ett förslag till ny detaljplan för området.

Renderad illustration över bygganden Blåsippan

Illustration av IKEA Range & Product Centre och byggnaden Backsippan

Projektets vision

Förändringen av området innebär att IKEA ges möjligheter att fortsätta utveckla sin verksamhet i ett bra geografiskt läge utifrån verksamhetens behov. Det innebär närhet till andra verksamheter inom koncernen och allmänna kommunikationsmöjligheter, främst Södra Stambanan och stations läget.

IKEA utvecklas ständigt och behovet av kontorsutrymme ökar, samtidigt som det behövs bra kopplingar mellan olika kontorsdelar inom Blåsippan 1 för att verksamheten ska kunna fungera effektivt. Projektet ger en ökad exploatering som kan möjliggöra en ökning upp till 500 arbetsplatser.

Projektets syfte

Älmhult växer och i vår samhällsplanering måste vi ge förutsättning för att våra företag ska kunna växa. Utifrån miljön runtomkring och IKEAs utvecklingsbehov har detta förslag till ny detaljplan tagits fram.

Syftet med projektet är också att möjliggöra en anslutning från Tulpanvägen till väg 120 (vägen mellan Älmhult och Traryd) för att skapa en hållbar trafikstruktur.

Läs mer om detaljplanen för området Blåsippan Länk till annan webbplats.

Tidsplan

Projektet är pågående och IKEA är i full gång med att bygga till.

Arbetet med Tulpanvägens anslutning till väg 120 för att skapa en bättre trafikstruktur är klar. Trafikverket har gjort slutbesiktning och godkänt. Vi öppnar in- och utfarten för trafik den 15 april 2024.

Under vecka 11 startar grävarbeten i kvarteren kring IKEA of Sweden. Vi byter ut äldre och slitna vatten- och avloppsledningar på Rosenstigen samt vattenledning på en sträcka av Bäckgatan. Därefter kommer säkerhet för gående och cyklande att byggas vid övergångar och korsningar och det blir nya asfaltsbeläggningar. Även på Sunnerbogatan och Tulpanvägen gör vi arbeten för att förbättra för gående, cyklister och trafikanter.

Rosenstigen och Bäckgatan

Under vecka 11 ställer vi i ordning och förbereder arbetsplatsen. Även grävarbetet kommer i gång under vecka 11. Rosenstigen stängs för trafik, även för cyklister.

Under de första veckorna stängs även Bäckgatan av för trafik då arbeten som görs på Rosenstigen löper ut mot Bäckgatan. Trafiken leds om om via Södra Esplanaden och Skånevägen.

Vi skyltar om trafiken.

Bäckgatan

När korsningen till Rosenstigen är klar kommer vi börja med arbetet på Bäckgatan. Där byter vi ut vattenledningar. De nya ledningarna läggs under gång- och cykelvägen. Trafiken kommer fram på Bäckgatan men det blir trångt. Kortare avstängningar kan bli aktuella. Då skyltas trafiken om via Södra Esplanaden och Skånevägen.

Du som går eller cyklar får en tillfällig gång- och cykelväg på västra sidan av vägen. Men där kommer att bli trångt. Om du kan välja en annan väg kommer det att underlätta för dem som måste ta sig fram här.

Efter dessa större grävarbeten med vatten- och avloppsledningar fortsätter arbetet ovan mark. Korsningen Bäckgatan och Rosenstigen får en ny gång- och cykelöverfart.

Sunnerbogatan

På Sunnerbogatan byggs refuger och gatan kommer att skyltas om med genomfartstrafik förbjuden (gäller ej boende) för att minska trafiken för de boende. Gång- och cykelöverfarten vid IKEA huvudingång byggs om. Detta görs när arbetet med Bäckgatan är klart.

Framkomligheten på Sunnerbogatan kommer att vara begränsad, men den kommer inte att vara avstängd.

Tulpanvägen

Gång- och cykelvägen längs med Tulpanvägen vid parkeringen kommer att slutföras. Och det är en av de sista arbetsmomenten i detta projekt.

Asfalt

Bäckgatan och Sunnerbogatan får ny asfalt och det görs i samband med att asfaltsläggarna kommer till Älmhult i slutet av sommaren.

Trafiken och avstängningar

Rosenstigen är avstängd medan vi arbetar där. Bäckgatan kommer att stängas av cirka två veckor i inledningsskedet, omledning sker via Stallgatan.

Även under arbetet längsmed Bäckgatan kan gatan komma att behöva stängas av under kortare perioder, med samma omledning av trafik via Stallgatan.

Tulpanvägen kommer att vara öppen medan vi gör gång-och cykelvägen.

Under driftinformation publiceras mer detaljerad information kring arbetena när vi vet under vilken tidsperiod de görs. Informationen publiceras, om det är möjligt, en till två veckor innan vi sätter i gång.

Driftinformation Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?