Ikea 4 med flera

IKEA Property AB vill möjliggöra utveckling av området kring IKEA Museum och Hotell.

IKEA Museum som är en av fastigheterna som ligger inom detaljplanområdet Ikea 4 m.fl.

Projektets vision

Visionen är att möjliggöra en utveckling av Ikeas verksamheter i det centrala och stationsnära läget.

Projektets syfte

Syftet är att möjliggöra utveckling av området kring IKEA Museum och Hotell genom att tillåta etablering av fler typer av verksamheter än de som medges i nu gällande detaljplan. Utöver nu gällande användning som handel och kontor önskar fastighetsägaren att möjliggöra för utökad användning, bland annat centrum, hotell och museum.

Tidsplan

Arbetet med att ta fram en detaljplan pågår. Detaljplanen beräknas vara klar 2025.

Läs mer om detaljplanen för Ikea 4 med flera här

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?